VGN laat Kamer kennismaken met zorgzwaartepakket VG 4

23-01-2013 16:46

Harry is 83 jaar en gek op gekleurde lichtjes, daar kan hij zo een half uur naar kijken. Ballonnen en handpoppen vindt-ie ook prachtig - hadden we trouwens al gezegd dat Harry drie jaar oud is? En dat al 80 jaar… Zo begint het portret van de verstandelijk gehandicapte Harry, vastgelegd op dvd. Met deze dvd wil de VGN de Tweede Kamer informeren over de intensieve zorg en begeleiding die mensen als Harry nodig hebben. Dan hebben we het over mensen met een zorgzwaartepakket ZZP VG 4 die in een instelling wonen.

Nieuwe cliënten met een lichte zorgvraag (ZZP VG 1 en 2) maken vanaf 2013 geen aanspraak meer op verblijf in een instelling. Hiermee wil het kabinet bewerkstelligen dat ze langer thuis blijven wonen. Extramuraliseren noemen we deze ontwikkeling. In 2015 wil het kabinet hetzelfde doen voor nieuwe cliënten met een ZZP VG 3, en in 2016 voor ZZP VG 4. Voor hun zorg kunnen ze dan een beroep doen op de gemeente (Wmo).

De VGN vindt juist dat mensen als Harry - mensen met een indicatie voor ZZP VG 4 - bij uitstek thuis horen in een kern-AWBZ, aangezien ze continu zorg in de nabijheid nodig hebben. De doelen van de Wmo, zoals zelfredzaamheid en eigen regie, leveren voor hen geen enkele meerwaarde op, integendeel zelfs.

Verkeerde aanname
In de ouderenzorg (de V&V pakketten) ligt de grens voor het extramuraliseren bij ZZP 4. Vermoedelijk daarom trekt het kabinet ook bij de gehandicaptenzorg daar de streep. Maar dat gebeurt dan op een verkeerde aanname, want zorginhoudelijk gaat het echt om een heel andere zwaarte. In de ouderenzorg zijn mensen met ZZP 4 tot veel meer in staat dan in de gehandicaptenzorg. Daarom is het van groot belang dat de politiek een goed beeld krijgt van mensen zoals Harry.

Stop extramuralisering ZZP VG 4
In een brief (bijlage) die we met de dvd hebben meegestuurd, verzoeken we de Tweede Kamer met klem om in het debat over de langdurige zorg aan te dringen op het heroverwegen van het besluit om ZZP VG 4 te extramuraliseren. "Denk daarbij vooral aan Harry en al die anderen die helaas niet in staat zijn om te leven volgens de regels van de Wmo. Mensen die functioneren op het niveau van een kleuter en niet zonder intensieve begeleiding kunnen omdat ze anders hopeloos verdwalen in het leven", besluit VGN-directeur Hans Schirmbeck in de brief.

Bron: VGN

 

Terug

Maak ook kennis met Harry, een cliënt met een zorgzwaartepakket VG 4.

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante