VGN verliest kort geding tegen Nederlandse staat

25-07-2012 10:36

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft het kort geding dat zij had aangespannen tegen de Nederlandse Staat verloren. Zowel op het punt van het opzeggen door de overheid van het convenant Investeringen Langdurige Zorg als het punt van de halvering van de tarieven vervoer dagbesteding heeft de rechter de VGN in het ongelijk gesteld.

Agema-middelen
Voor wat betreft het opzeggen van het convenant Investeringen Langdurige Zorg (de zogeheten Agema-middelen) vindt de rechter het niet aannemelijk dat de instellingen tussen 1 januari (start) en 25 juni (opzeggen) 2012 grote aantallen personeel in vaste dienst hebben genomen. Daar de Agema-middelen nog heel 2012 beschikbaar zijn, vindt de rechter dat de instellingen voor het afbouwen van verplichtingen voldoende gecompenseerd  zijn. Tevens meent de rechter dat het convenant voorzag in extra middelen, terwijl op voorhand niet is gebleken dat de middelen ontoereikend zouden zijn om adequate zorg te verlenen. Gezien het begrotingstekort en de financiële crisis vindt de rechter het opzeggen van het convenant niet onmiskenbaar onrechtmatig.
De VGN vindt deze uitspraak uitermate teleurstellend. Hiermee is wel gebleken dat bestuurlijke afspraken met deze overheid zonder meer teruggedraaid kunnen worden.

Vervoer dagbesteding
Het andere punt in het kort geding ging om de forse bezuinigingen op het cliëntvervoer van en naar dagbesteding. Hierbij baseert de rechter de uitspraak op de uitkomst van een onderzoek van PwC dat één op de zes instellingen dit vervoer kan regelen voor de gehalveerde tarieven die door de NZa nu zijn vastgesteld. De VGN is verbaasd en teleurgesteld over deze uitspraak: hiermee worden alle instellingen over één kam geschoren en wordt de uitzondering tot regel verheven. Immers, het maakt bijvoorbeeld nogal uit of cliënten al dan niet kunnen lopen. In het eerste geval kunnen er zes cliënten mee met één busje; in het tweede geval – voor rolstoelers - zijn er minimaal twee nodig. Dat kan niet voor hetzelfde geld geregeld worden.

Nadere stappen
De VGN beraadt zich nog over het duiden van de uitspraak, over de consequenties die deze voor haar leden heeft, en over eventueel nader te nemen stappen. Het mag in ieder geval duidelijk zijn dat hier niet de instellingen, maar de cliënten de grote verliezers zijn.

Lenteakkoord
De besluiten die met het kort geding werden aangevochten, maken deel uit van het ‘Lenteakkoord’. De VGN besloot deze besluiten voor te leggen aan de rechter, omdat zij vindt dat deze besluiten strijdig zijn met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Bron: VGN

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante