Vilans en Movisie lanceren het programma 'In voor Mantelzorg'

13-05-2014 13:21

Vilans en Movisie lanceren het programma In voor Mantelzorg. Hierin begeleiden ze zorgaanbieders in het beter samenwerken met en het beter ondersteunen van mantelzorgers. Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. Er is hiervoor 4 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Innovatietrajecten organisaties

In voor Mantelzorg richt zich op zorgaanbieders in de ouderen- en gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, ziekenhuizen en revalidatiecentra, thuiszorg en eerstelijnszorg. Zij kunnen een innovatietraject volgen, waarin ze concrete maatwerkadviezen krijgen over hoe zij mantelzorgers beter kunnen ondersteunen en hoe ze de samenwerking tussen beroepskrachten en mantelzorgers kunnen verbeteren. Innovatie en implementatie staan hierin centraal. Hiermee volgt In voor Mantelzorg de werkwijze van het succesvolle Vilans/VWS-programma  In voor zorg!, waarin zorgaanbieders de mogelijkheid krijgen om innovatieve trajecten te implementeren voor het maken van een professionaliseringslag.

De kennis die in deze trajecten wordt opgedaan, verspreidt In voor Mantelzorg via onder andere webinars, zodat de gehele zorgsector van de ervaringen kan profiteren. Bijzonder element is een campagne om zorgmedewerkers op te leiden tot ambassadeurs die op inspirerende wijze met het onderwerp samen met mantelzorgers in hun organisatie aan de slag gaan.

De bedoeling is om 80 organisaties en 2500 medewerkers te bereiken en hen te ondersteunen bij een toekomstbestendige visie op mantelzorg.
De belangen-, beroeps- en brancheorganisaties zullen hierbij regelmatig worden geconsulteerd voor advies.

Motie Van der Staaij

Met het programma In voor Mantelzorg geeft het ministerie van VWS handen en voeten aan een deel van de motie Van der Staaij c.s. van 30 oktober 2013, waarin wordt gepleit voor extra ondersteuning van mantelzorgers. In deze motie is ook aandacht gevraagd voor ondersteuning van gemeenten en werkgevers. Gemeenten krijgen eveneens een financiële impuls waarmee ze zelf met hun maatschappelijke organisaties en zorgaanbieders, gebruik kunnen maken van het programma. 

Meer over het programma In voor Mantelzorg maken Vilans en Movisie begin mei bekend. Vanaf dan kunnen organisaties zich aanmelden voor een innovatietraject en is meer duidelijk over criteria en voorwaarden waaraan een project moet voldoen.

Naar de website

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante