VNG biedt zorgpetitie aan bij Tweede Kamer

02-05-2015 14:12

Gemeenten willen dat zij in het belang van hun inwoners met de nieuwe zorgstelsels Wmo 2015 en Jeugdwet de kans krijgen te realiseren wat beoogd is. Dat kan niet als zij vier maanden na de start worden gedwarsboomd met een extra korting en een dreiging tot jaarlijkse bijstelling van het budget. 

Een petitie met deze strekking werd vandaag aangeboden door VNG-directieraadsvoorzitter Jantine Kriens, Mariëtte van Leeuwen, voorzitter van de VNG-commissie Gezondheid en Welzijn (en wethouder Zoetermeer) en Victor Everhardt, voorzitter van de VNG-subcommissie Jeugdhulp (en wethouder Utrecht) aan de plv. voorzitter van de vaste VWS-kamercommissie, Pia Dijkstra. Diverse woordvoerders waren hierbij aanwezig.

Problemen Wlz

De petitie richt zich tegen het kabinetsvoornemen om budgettaire problemen in de Wlz bij gemeenten neer te leggen. Het gaat in totaal om € 270 miljoen euro in 2015 (Wmo 2015 en Jeugdhulp). Daarnaast wil het kabinet ook voor de komende jaren de budgetten laten aanpassen aan de groei binnen de Wlz. Voor 2018 noemt het kabinet al een bedrag van € 435 miljoen. 

Mariette van Leeuwen waarschuwt: 'de beoogde beweging van de zorgvernieuwing wordt wreed verstoord'.
 

Greep in de kas

Met de petitie roept de VNG de Kamerleden op deze week in de debatten over Wmo 2015 en Jeugdwet uit te spreken dat deze greep in de kas van gemeenten niet mag doorgaan omdat de cliënten er direct de dupe van worden. De plannen van het kabinet zijn om drie redenen onacceptabel: 

  • ze brengen cliënten, aanbieders en gemeenten in de problemen
  • ze gaan in tegen bestuurlijke afspraken
  • ze gaan in tegen de interbestuurlijke verhoudingen en de systematiek van het gemeentefonds en leiden tot een valse start van Wmo 2015 en Jeugd.

Contracten en zorgcontinuïteit

Gemeenten hebben het budget (op basis van realisatiecijfers uit 2013) vastgelegd in contracten met de aanbieders.Door Kamer en kabinet is, met oog op zorgcontinuïteit keer op keer aangedrongen op het op tijd tekenen van contracten. Eventueel niet geconsumeerde zorg vertaalt zich niet een op een in minder kosten: het traject van facturatie en declaratie op individuele producten en prestaties moet in 2015 nog ingeregeld worden. 

Voorkom hogere kosten WLZ

Het feit dat de Wlz in 2014 is gegroeid, betekent dat er juist meer investeringen nodig zijn in de gemeentelijke zorg en begeleiding. Een effectieve Wmo en Jeugd voorkomt nóg hogere kosten in de Wlz in de toekomst.

VNG-enquête

De VNG vroeg haar leden naar de effecten van eventuele nieuwe kortingen op gemeentelijke zorgbudgetten (Jeugd en Wmo). In de korte tijd dat de enquête uitstond, ontving de VNG antwoord van 187 bestuurders, daarmee geeft de enquête een representatief beeld. Maar liefst 96% laat weten opnieuw te bezuinigen budget niet met besparingen kunnen opvangen.

Meer informatie

Bron: VNG

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante