VNG: Blij met gedeelde verantwoordelijkheid, zorgen decentralisaties blijven

30-01-2014 12:15

Het kabinet stuurde de VNG 29 januari 2014 een brief over de decentralisatie van zorgtaken. De brief is een reactie op de VNG-ledenraadpleging. Het kabinet laat zien dat er sprake is van een gedeelde verantwoordelijkheid voor de transitie en dat die niet uitsluitend bij gemeenten ligt.

Dat is mooi, maar de zorgen van de gemeenten zijn met de brief niet meteen weggenomen. De praktijk moet uitwijzen of gemeenten straks de ambities met de decentralisaties voor hun inwoners daadwerkelijk waar kunnen maken. Aldus de eerste reactie van de VNG op de brief.

Stappen kabinet

Voor wat betreft de samenwerking met zorgverzekeraars, de noodzakelijke regie en de gewenste overgangsmaatregelen zet het kabinet de volgende stappen.

  • De gemaakte afspraken worden over de jaren 2015-2017 gemonitord op inhoud en financiën. Als knelpunten ontstaan, zegt het kabinet hierop de nodige maatregelen te nemen. (Dit bovenop de eerdere toezegging door staatssecretaris Van Rijn van € 200 miljoen incidenteel extra in 2015 en € 200 miljoen structureel extra vanaf 2016.)
  • De vrijblijvendheid in de samenwerking met zorgverzekeraars wordt beperkt door de positie van de wijkverpleegkundige in de sociale wijkteams te borgen in zowel de aanspraak (op grond van de Zvw) als in de financiering (in de beleidsregels NZa).
  • Het kabinet neemt de regie over de decentralisaties ter hand: minister Plasterk (BZK) richt een bestuurlijke regietafel in waar de gemeenten in gesprek kunnen met het kabinet. Aan de regietafel wordt onder andere gesproken over dossieroverstijgende knelpunten zoals BTW-vraagstukken, informatiebeleid en een kennis- en democratiseringsagenda.

Zorgen ophelderen

VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma: 'Toch bestaan er nog zorgen die pas de komende maanden in de loop van het wetgevingstraject opgehelderd kunnen worden. We hebben vertrouwen in de intentie van het kabinet, maar de wet moet nog door de Kamer worden besproken. Wij zullen ons met deze zorgen ook uitdrukkelijk tot het parlement wenden'.

Onzekerheid

Gemeenten staan nog steeds achter de gedachte  van de decentralisatie. Jorritsma: 'Maar de onzekerheid voor hun inwoners mag niet te lang duren'.

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante