VNG en CAK starten onderzoek eigen bijdrage Wmo

31-08-2015 10:45

Gemeenten kunnen voor Wmo-voorzieningen een eigen bijdrage vragen (vergelijkbaar met de Wlz, voorheen AWBZ). Daarbij zijn ze gebonden aan landelijke regels. Het Rijk houdt er bij het toekennen van het Wmo-budget rekening mee dat gemeenten eigen bijdragen innen.

De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen van de cliënt, dit is wettelijk vastgelegd. Een gemeente mag niet meer vragen, maar wel minder.

Kostprijs

De regels schrijven ook voor dat een eigen bijdrage nooit hoger mag zijn dan de feitelijke kostprijs van de geboden voorziening. De inning van een eigen bijdrage loopt via het CAK.  Gemeenten geven de noodzakelijke gegevens, waaronder de kostprijs van de voorziening, door aan het CAK.

Signalen

In de media verschijnen berichten dat zich mogelijk onregelmatigheden voordoen bij het bepalen van eigen bijdragen. De VNG neemt deze signalen serieus, we gaan dit met het CAK en gemeenten onderzoeken.

Bron: VNG

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante