VNG: Gemeenten bezorgd over invoering pgb-trekkingsrecht

24-07-2014 14:36

De komst van de Jeugdwet en de Wmo 2015 gaat gepaard met de introductie van het trekkingsrecht voor het persoonsgebonden budget (pgb). Het invoeringstraject baart gemeenten grote zorgen. Dit hebben de VNG, G4 en G32 aangekaart bij staatssecretaris Van Rijn (VWS).

Budgethouders mogen niet de dupe worden van invoeringsproblemen, en rekeningen aan zorgverleners moeten straks op tijd betaald worden.

 

Gegevensuitwisseling

Volgens het pgb-trekkingsrecht is de SVB ‘tussenpersoon’ tussen pgb-houder, zorgverlener en gemeente. De SVB beheert het budget en verricht de betalingen. Dat vraagt om een goede gegevensuitwisseling met gemeenten, maar we zien de volgende knelpunten:

  • Overdracht cliëntgegevens:
    De eenmalige gegevensoverdracht van cliëntgegevens voor de Wmo gebeurt in september en is goed geregeld. Maar bij de budgetten Jeugd krijgen we geen duidelijk beeld hoe, door wie en welke informatie wordt geleverd.
  • ICT:
    De ICT van de SVB sluit niet aan bij die van gemeenten. Bovendien hanteert de SVB definities, coderingen en formats die voor gemeenten niet werkbaar zijn en onvoldoende aansluiten bij nieuwe, innovatieve werkwijzen (zoals sturen op resultaat in plaats van op uren).
 
Uitvoeringskosten

Het ministerie VWS heeft onlangs besloten het trekkingsrecht zo basaal mogelijk in te voeren. Gemeenten voorzien daardoor risico’s in de uitvoering. Het betekent bovendien dat zaken die door de SVB zouden worden uitgevoerd nu door gemeenten zelf moeten worden gedaan, wat uiteraard leidt tot extra kosten. Dit vraagt om een scherpe blik op de (onderbouwing van de) uitvoeringskosten van de SVB. Gemeenten zijn niet van plan te betalen voor zaken die de SVB zou oppakken en die ze nu zelf moeten uitvoeren.

 

Communicatie

Gemeenten hebben nog veel vragen over wat precies van hen wordt verwacht: de voorlichting kan en moet beter. We vragen ook aandacht voor en zorgvuldige en goed afgestemde communicatie richting pgb-houders.

 

Bestuurlijk overleg

De G4, G32 en de VNG vragen staatssecretaris Van Rijn om snelle actie op de knelpunten. Voor het geval dat problemen niet op tijd worden opgelost, willen we een 'terugvalscenario'. Het terugvalscenario moet ingaan op de praktische invoering in 2015 en de afwikkeling van bestuurlijke en financiële vraagstukken. Om een verkeerde start met het trekkingsrecht te voorkomen, dringen we aan op een bestuurlijk 'go-no go' moment, eind augustus.

 

Meer informatie

 

Bron: VNG

 

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante