VNG: Landelijke regeling tolkvoorziening 2015

20-01-2015 14:26

De tolkvoorziening in de leefsituatie voor mensen met een zintuiglijke beperking valt sinds 1 januari 2015 onder de Wmo. Voor de doelgroep van de Participatiewet is de voorziening per 1 januari onderdeel van die wet. De VNG heeft voor beide domeinen één nieuwe landelijke regeling vastgesteld.

Voor de gebruikers van de tolkvoorziening voor mensen met een zintuigelijke beperking blijft bijna alles hetzelfde. De bemiddeling van, en voorlichting over de tolkvoorziening loopt in 2015 net als voorgaande jaren via Tolknet. Een aanvulling op de huidige uitvoering is dat we het gebruik, waar het kan, van ‘de tolk op afstand’, willen stimuleren.

Regeling

In de regeling staat beschreven wanneer een dove, doofblinde of slechthorende recht heeft op een tolk, hoeveel uur en welke criteria verder van toepassing zijn op de tolkvoorziening voor zintuigelijke beperking. Ook de vergoedingen die tolken ontvangen voor hun dienstverlening en de reiskosten staan beschreven.

Verantwoordelijk

Gemeenten krijgen in de Wmo en de Participatiewet de verantwoordelijkheid voor de tolkvoorziening. Omdat een gering aantal mensen van deze voorziening gebruik maakt, hebben gemeenten in de ALV van 18 juni 2014 besloten om de tolkvoorziening landelijk uit te voeren. De VNG is namens haar leden verantwoordelijk voor deze landelijke regeling.

Menzis voert in 2015 de landelijke regeling voor de leefsituatie (Wmo) uit namens de VNG op dezelfde wijze als in 2014. Mensen die gebruik willen gaan maken van een tolk voor de leefsituatie kunnen zich melden bij Menzis.

Het UWV voert de regeling uit voor de werkzoekende en werkende mensen met een zintuigelijke beperking die vallen onder de doelgroep van de Participatiewet. De klant dient in overleg met de gemeente via een aanvraagformulier een aanvraag in bij het UWV. Dit kan via VoorzieningenGroningen@uwv.nl. Telefonisch is het UWV voor gemeenten bereikbaar onder 050-7006030.

Financiering

Voor de tolkvoorziening Wmo en Participatie is in 2015 landelijk € 11 miljoen beschikbaar via het gemeentefonds. Dit geld is voor de uitvoering door Menzis, UWV en Tolknet en voor de betaling van de tolken. Individuele gemeenten hebben geen rol in de financiering. De VNG doet het contractbeheer en de tolken declareren bij Menzis en UWV.

 

Meer informatie

Lees het bericht op de website van de VNG en download de regeling

 

Bron: Hervorming landurige zorg

Terug

Gratis nieuwsbrief
Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen in de wereld van zorg & hulp? Meld je aan

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante