VNG: Nieuwe WMO biedt perspectief, financiën nog onduidelijk

15-01-2014 17:14

Jantine Kriens: “Weeg financiële mogelijkheden burgers mee”

14 januari 2014 is het wetsvoorstel voor de Wmo 2015 eindelijk naar de II Kamer gestuurd. Alhoewel de VNG blij is dat het eindelijk zover is, is het wel veel later dan gepland. Er rest nu nog slechts één  kalenderjaar voor én de parlementaire behandeling  én de voorbereiding op de invoering. Gemeenten gaan er alles aan doen om dit te halen. Maar dat vereist wel dat behalve over de wet zelf, nu zeer snel duidelijkheid dient te komen over de budgetten voor 2015.

Het wetsvoorstel biedt een goede basis om de aanzienlijk uitgebreide en veranderde Wmo uit te voeren. Gemeenten krijgen een redelijke mate van beleidsruimte om de gewenste vernieuwingen op een zorgvul-dige manier vorm te geven en daarbij zelf gekozen samenwerkingsverbanden aan te gaan. Wel resteert nu nog minder dan één jaar voor de parlementaire behandeling en de voorbereiding op de invoering. 

Positief

Positief is het nieuwe "maatwerkbeginsel". Met dit beginsel wordt tegemoet gekomen aan én de wens dat burgers die daarop aangewezen zijn kunnen rekenen op ondersteuning door de gemeente én aan de noodzaak om – waar mogelijk- een beroep te doen op de eigen mogelijkheden van burgers en hun sociale netwerk. De verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen en handhaven van kwaliteitsbeleid voor de Wmo voorzieningen is primair bij gemeenten neergelegd. Het is goed dat de basiseisen voor ‘verantwoorde’ maatschappelijke ondersteuning in de wet zelf worden opgenomen. Daarnaast bevat de wet enkele voorwaarden die aan de toekenning van een PGB worden gesteld om én de kwaliteit van de ondersteuning die met een PGB wordt ingekocht, beter te borgen én om onbedoeld gebruik te voorkomen. 

 

Vermogen aanvrager

Net als de Raad van State vinden wij dat gemeenten met deze wet te weinig juridische mogelijkheden hebben om verzoeken van burgers die Wmo voorzieningen zelf kunnen regelen en betalen, af te wijzen. Het kabinet vindt dat gemeenten geen rekening mogen houden met het inkomen of vermogen van de aanvrager, met uitzondering van de eigen bijdrage regeling achteraf. Jantine Kriens, voorzitter van de directieraad van de VNG: “In het licht van de aanzienlijke besparingsopgave zouden gemeenten wel mogelijkheden moeten hebben om financiele mogelijkheden van burgers mee te wegen. Het zou goed zijn als dit bij wet wordt geregeld”. De VNG zet ook vraagtekens bij het voorstel om het beheer van alle PGB's bij de Sociale  Verzekeringsbank onder te brengen. Dit leidt vooral bij kleine voorzieningen die snel verstrekt moeten worden tot onnodige rompslomp en vertraging. Wij pleiten er daarom voor dat de gemeente de PGB's voor hulpmiddelen en woningaanpassingen ook rechtstreeks aan de leverancier of verhuurder kan uitbetalen.

 

Vrijblijvend

Nieuw is de verplichting voor gemeenten om de maatschappelijke ondersteuning af te stemmen op de zorg die zorgverzekeraars leveren. Vice versa geldt deze verplichting niet. Door deze eenzijdige verplichting worden gemeenten afhankelijk van de bereidheid van zorgverzekeraars om afspraken te maken. Dat is een te vrijblijvende basis voor samenwerking.

 
Financieel kader 2015

Gemeenten zijn bezig hun beleid voor 2015 op te zetten en in besluitvorming te brengen, maar hebben van het kabinet nog steeds geen informatie gekregen over het budget waarover zij in 2015 beschikken. Dit plaatst gemeenten in een onwerkbare positie.

 

Bron: VNG

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante