VNG: Participatiewet alleen succes met toereikend budget

02-12-2013 18:49

Begeleiding noodzakelijk om werkzoekenden niet tussen wal en schip te laten vallen.

De Participatiewet, die staatssecretaris Klijnsma vandaag naar de Tweede Kamer stuurt, komt grotendeels tegemoet aan de wens van gemeenten om meer maatwerk te bieden bij het begeleiden naar werk van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd wordt er zo sterk gesneden in de budgetten dat dit onherroepelijk ten koste zal gaan van die begeleiding aan werkzoekenden en hun werkgevers. Begeleiding is cruciaal om de wet succesvol te laten zijn.

Uitgangspunt van de Participatiewet is dat veel meer mensen met een afstand tot de arbeidmarkt aan de slag komen bij gewone werkgevers. De sociale partners hebben zich in het sociaal akkoord gecommitteerd aan 100.000 banen voor deze groep. Dat is winst. Daarnaast zetten overheidswerkgevers 25.000 banen er bovenop. Maar het succes van de Participatiewet valt of staat met of de begeleiding naar werk in de praktijk vorm krijgt. Het kabinet boekt een totale structurele bezuiniging in van € 1,6 miljard over 40 jaar. Het is vooral in de komende jaren dat gemeenten de stapeling van bezuinigingen (korting op de wet sociale werkvoorziening, korting op het re-integratiebudget en korting op het budget bij overdracht Wajongeren naar gemeenten) niet op zullen kunnen vangen. Daarom stellen gemeenten: op de begeleiding moet de komende jaren niet bezuinigd worden. Jan Hamming (VNG): ‘De ruimte in de wet, de afspraken uit het sociaal akkoord: het biedt kansen voor de groeiende groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar om die kansen te grijpen, is juist voor deze groep mensen goede begeleiding cruciaal. En voor een groot deel van deze groep is langdurige begeleiding nodig. Ook die moeten we kunnen leveren.’

 

Werkbedrijven snel verder uitwerken

Gemeenten en sociale partners hebben afgesproken op regionaal niveau intensief te gaan samenwerken om meer mensen met een beperking duurzaam aan de slag te krijgen. De werkkamer waarin het landelijk overleg plaatsvindt tussen sociale partners en gemeenten, werkt de wijze waarop effectief kan worden samengewerkt onder de vlag van regionale werkbedrijven verder uit. Jan Hamming: 'Gemeenten willen de extra banen van werkgevers graag invullen, daarom is het voor ons belangrijk dat er snel duidelijkheid komt over de werkbedrijven. In veel regio’s werken gemeenten en werkgevers al nauw samen. Laten we daar op voortborduren, en tegelijk ook nagaan hoe het nog beter kan. Dat betekent dat we duidelijk moeten maken wat noodzakelijk is voor een goede regionale samenwerking en dat we niet moeten verzanden in het opstellen van landelijke blauwdrukken, of het willen optuigen van nieuwe instituties. Daar zit niemand op te wachten.'

 

Eén invoerdatum

Het kabinet wil de Participatiewet in laten gaan op 1 januari 2015. Tegelijkertijd wordt ook de bijstandswet ingrijpend veranderd. Het kabinet wil de nieuwe bijstandswet medio 2014 laten ingaan. Beide wetten hebben veel raakvlakken en het is dan ook logisch zijn om ze allebei tegelijk in te voeren. Twee invoeringsdata zorgen ervoor dat inwoners door hun gemeenten twee keer op de hoogte moeten worden gebracht van wijzigingen en dat gemeenten daarnaast twee keer hun processen (zowel op terrein van ICT en in de organisatie) moeten aanpassen. Met als gevolg: onduidelijkheid voor inwoners en extra werk voor gemeenten. Gemeenten pleiten dan ook voor een gelijktijdige invoering van beide wetten op 1 januari 2015.

 

Bron: VNG

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorgvakantie

Sitemap | Disclaimer
Privacy beleid (AVG)

 

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante