VNG: Participatiewet gaat (zo) niet werken

21-03-2013 17:08

Zoeken naar werk zonder financiële middelen, zonder zelf te kiezen instrumenten en zonder beleidsvrijheid. Gemeenten maken zich grote zorgen over de nieuwe Participatiewet. Dit meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

VNG-bestuurslid Jan Hamming (burgemeester Heusden): 'Het kabinet zegt dat het de scherpe kantjes van de Wet werken naar vermogen heeft gehaald. Per saldo zie ik zo weinig financiële armslag bij gemeenten, dat ook deze nieuwe wet voor gemeenten niet uitvoerbaar zal zijn'.

Ondoordachte bezuiniging sw

De Participatiewet voegt de Wet werk en bijstand (Wwb), delen van de Wajong en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) samen tot één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. De hervorming gaat gepaard met een bezuiniging van € 1,8 miljard.

Onderdeel van het pakket is een bezuiniging op het budget van de sociale werkvoorziening (sw). Omdat de werknemers in de sw hun rechten behouden, verwacht de VNG dat de kosten de komende jaren niet of nauwelijks dalen. Dit betekent voor 120 gemeenten dat zij hun totale budget voor re-integratie en begeleiding kwijt zijn aan de sw. Geld voor begeleiding van andere groepen is er dan niet meer.

Hamming: 'Ik voorzie voor een aantal gemeenten in het noorden en oosten van het land de artikel 12 status'.  

Te veel voorschriften, te weinig ruimte

De VNG vreest dat de afzonderlijke instrumenten binnen de Participatiewet straks een doel op zich worden. Hamming: 'De pilots  oondispensatie leren ons  dat bureaucratie nooit ver weg is. Ik wil dat gemeenten kunnen investeren in werkzoekenden en werkgevers. Niet in administratief gedoe'.

Hamming pleit dan ook voor meer ruimte om per arbeidsmarktegio afspraken te maken tussen gemeenten, werkgevers en onderwijs. 

Meer informatie 

Hieronder de hoofdlijnen van de voorstellen van de VNG bij Participatiewet. We hebben de voorstellen ontwikkeld in samenwerking met de G4, de G32, Cedris en Divosa.

 

Bron: VNG

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante