VNG: Persoonlijke verzorging naar zorgverzekeraars kent nadelen

12-09-2013 21:33

Met de overheveling van de persoonlijke verzorging naar zorgverzekeraars in plaats van naar gemeenten zou het Rijk € 100 miljoen meer besparen, zo wordt gesteld. De VNG heeft met verbazing kennisgenomen van deze berichtgeving omdat wij aan de bestuurlijke tafel niets hierover hebben gehoord. Wij betwijfelen of er zo veel wordt bespaard en vinden dat er te veel nadelen aan dit plan zijn.

De vraag die volgens ons centraal zou moeten staan, is of de persoonlijke verzorging voor burgers ook goedkoper en beter wordt.

Wij zijn van mening dat dat dit niet zo is:

  • De verlaging van kosten van het Rijk zal omgekeerd tot gevolg hebben dat de kosten worden neergelegd bij mensen zelf, omdat de premie van de zorgverzekeraars omhoog kan gaan.
  • Gemeenten kijken breder naar de zorgvragen van mensen, meer in samenhang. Zo zouden zij voor mensen met persoonlijke verzorging ook de huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en begeleiding bieden en kijken ze bovendien naar de vervoersvraag.
  • Zorgverzekeraars daarentegen leveren vanaf 2015 daarnaast slechts verpleging. Zo zorgt de overheveling van de persoonlijke verzorging naar zorgverzekeraars niet voor mínder knippen maar juist voor méér knippen in de zorg. De burger zal hierdoor te maken krijgen met meer verschillende loketten. Voor meer mensen is dan de vraag: ‘bij welke instantie moet ik zijn’. Die onoverzichtelijkheid zou juist met het onderbrengen van de persoonlijke verzorging bij gemeenten worden verminderd.
 
Meer informatie

 

Bron: VNG

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante