VNG: Rijk decentraliseert begrotingscrisis naar gemeenten

18-09-2015 18:09

Een bezuiniging op het gemeentefonds is geen korting op gemeenten, maar op echte mensen, aldus VNG-voorzitter Jan van Zanen in reactie op de troonrede. De VNG vreest dat het zoet voor veel mensen uiteindelijk een bitter randje heeft, omdat het kabinet blijft bezuinigen op het budget voor gemeenten.

Tekorten gemeenten groeien

De tekorten van het Rijk nemen af, maar bij gemeenten groeien ze juist. De omvang van het Gemeentefonds is onvoorspelbaar geworden en bovendien doet het Rijk regelmatig een greep in de gemeentekas. En dat terwijl de echte bezuinigingen in het sociaal domein sowieso pas voelbaar worden vanaf 2016, als het overgangsrecht van mensen afloopt.

Nieuwe bezuinigingen komen daar hard bovenop en gaan ten koste van voorzieningen dichtbij inwoners. Van Zanen: ‘Het kabinet heeft begrijpelijkerwijs vastgehouden aan de lastenverlichting voor inwoners, maar het heeft afgezien van de hervorming van het belastingstelsel. Dat wreekt zich op de begrotingen van gemeenten en dat is bitter.’

Evenwicht herstellen

De VNG vindt dat het kabinet met deze Rijksbegroting eens te meer aantoont dat het nodig is dat gemeenten zelf meer financiële keuzemogelijkheden krijgen. De commissie-Rinnooy Kan heeft daartoe in juni concrete voorstellen gepresenteerd. Van Zanen: ‘Wat we nodig hebben is evenwicht, in de huishouding van gemeenten en zeker ook in de verhoudingen tussen gemeenten en het Rijk. Dat evenwicht is nu zoek. Er is een grote urgentie om dat evenwicht terug te brengen, zodat gemeenten datgene kunnen blijven doen wat op lokaal niveau nodig is op het gebied van werk en zorg, veiligheid, wonen en onze openbare ruimte. Wij vragen het Rijk om met ons samen te werken, zodat wij onze verantwoordelijkheid kunnen nemen.’

Meer informatie

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante