VNG: Wethouders laten kinderen niet tussen wal en schip vallen

01-09-2014 12:57

De zorgcontinuïteit voor kwetsbare kinderen staat voorop. De VNG begrijpt de zorgen van Jeugdzorg Nederland en dat zij graag absolute duidelijkheid wil over de budgetten. Het is ook goed dat zorgaanbieders hun zorgen delen over de effecten van het aanbestedingsproces

Toch delen VNG en Rijk niet het beeld van het inkoopproces zoals Jeugdzorg Nederland dat schetst. Het beeld dat de VNG en het Rijk hebben is dat het overgrote deel van de jeugdzorgorganisaties eruit komt met gemeenten, al is dat voor de meesten in oktober.

 
Zorgvuldigheid

Bij het inkopen van jeugdhulp moeten gemeenten zorgvuldig te werk gaan, opdat voldoende en effectief wordt ingekocht. Dit gaat soms ten koste van de door velen gewenste snelheid. Immers: voorop staat dat zorgcontinuïteit gegarandeerd moet worden voor (kwetsbare) kinderen.

  • Zorgvuldigheid is ook van belang omdat gemeenten alle aanbieders de gelegenheid moeten geven te reageren, zodat zij allen gelijke kansen krijgen.
  • Ook moeten (verschillende) gemeenten uitzoeken waarin de verschillen gelegen zijn tussen de offertes van zorgaanbieders en de beschikbare budgetten bij gemeenten. Het gaat er hier om dat de offertes die zij hebben ontvangen van zorgaanbieders voor de in te kopen zorg het beschikbare budget voor de gemeente overstijgt.
  • Tegelijkertijd is het zo'n complex proces omdat het oude stelsel een versnipperde financiering kende en aan gemeenten te weinig echt betrouwbare gegevens geleverd kunnen worden.
 
Rijk in gesprek met regio's

Enkele regio's lopen achter. De VNG gaat er vanuit dat ook deze regio's vóór 1 januari hun zaken op orde hebben. De gemeenteraden zullen hun college daarop aanspreken. Het is ook de raad die de gemeentelijke begroting officieel moet goedkeuren.

Het is aan het Rijk als stelselverantwoordelijke om - als dat nodig is - een escalatieladder te hanteren. Stap 1 daarvan is dat het Rijk nader onderzoek zal doen en het gesprek aangaat in de betreffende regio, om precies na te gaan wat er aan de hand is.

Uitkomsten inventarisatie

Het Rijk kwam deze maand naar buiten met de volgende zaken die uit een eerste inventarisatie bleken:

  • In vrijwel alle regio's zijn de aanbestedings- en subsidietrajecten gestart en de meeste gemeenten hebben aangegeven op welke budgetten de jeugdzorgaanbieders minimaal kunnen rekenen.
  • Het overgrote deel van de regio's redt het om in oktober helderheid te verschaffen over de budgetten en subsidies.
  • Alle regio's verwachten begin november de contractering formeel af te ronden, waardoor de continuïteit van de zorg is gegarandeerd.
 
Extra inzet op bovenregionale inkoop

Het beeld is wel dat nog extra moet worden ingezet op de bovenregionale inkoop van zorg. Als aanbieders en regio's dit willen zullen Rijk en VNG extra inzetten op de coördinatie van de bovenregionale zorg, zodat ook deze zorg goed terecht komt in de regio's.

 
Transitieautoriteit Jeugd

Daar waar jeugdzorginstellingen verwachten niet meer in staat te zijn essentiele functies  te kunnen uitvoeren, dienen zij zich te melden bij de Transitieautoriteit Jeugd. De TAJ zal met het ministerie van VWS optreden om het voortbestaan van die functies te garanderen.

 

Meer informatie

 

Bron: VNG

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante