Voorbereiding voorlichtingscampagne nieuwe Wmo in volle gang

05-05-2014 16:31

De Tweede Kamer heeft onlangs ingestemd met de nieuwe Wet maatschappelijk ondersteuning. Met de nieuwe Wmo kunnen gemeenten ondersteuning bieden die recht doet aan de persoonlijke omstandigheden van mensen thuis. De vertrouwde omgeving, de woonsituatie en de gewenste ondersteuning verschilt immers van mens tot mens.

Dat betekent dat - als ook de Eerste Kamer zou instemmen met de nieuwe Wmo - de voorgenomen veranderingen per 1 januari 2015 doorgang vinden. De voorbereiding van de voorlichtingscampagne richting cliënten over die veranderingen in de langdurige zorg is in volle gang. Het ministerie benadrukt dat het zo helder en tijdig mogelijk informeren van cliënten absolute prioriteit heeft.

Op dit proces zo goed mogelijk te laten verlopen, werkt het ministerie momenteel met betrokken partijen scenario's uit wat de timing van de brief(ven) betreft. De verwachting is dat de komende weken met betrokken partijen een definitief tijdpad zal worden vastgesteld, zodat cliënten zo tijdig en overzichtelijk mogelijk inzicht krijgen in wat er voor hen per 1 januari 2015 zal veranderen.

Voor 2015 is er in het zorgakkoord afgesproken dat er voldoende geld is om bestaande rechten van mensen te behouden. Met die afspraken bieden we mensen meer zekerheid voor ondersteuning in het overgangsjaar 2015.

 

Bron: Rijksoverheid

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante