Voorlopig voldoende zorg beschikbaar voor bewoners AWBZ-instellingen

05-06-2014 13:03

De komende paar jaar blijven er voldoende plaatsen beschikbaar in de zorgkantoorregio's voor bewoners van AWBZ-instellingen. Dit blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar de effecten van de hervormingen in de AWBZ. In vijf regio's zullen zorgkantoren extra alert moeten zijn om te borgen dat er voldoende zorg beschikbaar blijft voor wie daar recht op heeft. Het gaat om de regio's Arnhem, Amsterdam, Groningen, Midden-Holland en Utrecht.

De kabinetsmaatregel om ouderen langer thuis te laten wonen, heeft gevolgen. Zorgaanbieders krijgen op korte termijn te maken met een afname van het aantal bewoners (omdat die langer thuis wonen) en zullen daarom locaties moeten sluiten of helemaal dicht gaan. Dit kan betekenen dat de bewoners moeten verhuizen naar een andere locatie of naar een andere zorgaanbieder.

Het zorgkantoor moet voldoende zorg inkopen voor wie daar recht op heeft. De NZa houdt er toezicht op of zorgkantoren zich aan deze zorgplicht houden, maar het in stand houden van zorgaanbieders is geen doel. De centrale vraag daarbij is of er de komende jaren voldoende plaatsen beschikbaar blijven als zorgaanbieders hun deuren sluiten.
De monitor 'Continuïteit van de zorg' van de zorgautoriteit laat zien dat er de komende jaren in ieder geval voldoende capaciteit beschikbaar is om cliënten met een indicatie voor langdurige zorg in een instelling te laten verblijven.

Zorgkantoren moeten wel in de gaten houden of de zorgaanbieders in staat zijn voldoende in te spelen op de veranderingen, zodat de continuïteit van de zorg ook op de langere termijn geborgd blijft. In de monitor worden vijf zorgkantoorregio's benoemd waar extra aandacht nodig is vanuit het zorgkantoor om voldoende zorg te blijven inkopen. Hier is bijvoorbeeld sprake van één grote zorgaanbieder die niet beschikt over veel financiële ruimte en waar nog veel moet veranderen. Omdat per zorgaanbieder verschillende factoren een rol spelen, kan niet worden voorspeld hoe een dergelijk individuele situatie zich zal ontwikkelen.

 

Downloads

 

Bron: NZa

 

Reactie Actiz:

 

 

 

 

Terug

Gratis nieuwsbr ief
Blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen met onze nieuwsbrief

E-mail
 

PartnersHandicare Trapliften                  

Ook een vermelding op de site?
Bekijk de diverse publicatiemogelijkheden

Vind zorg, hulp en informatie


 

De  Wat gevolgen van het Regeerakkoord voor de zorg?

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact 
Sitemap | Disclaimer

PR mogelijkheden
Promotiepakket
(Pers)berichten en events
Adverteren site en nieuwbrief

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorgvakantie

Samenwerkingspartners
JoHo | Het Coachhuis | Ik zoek loopbaanbegeleiding

Gratis Nieuwsbrief
Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen in de wereld van zorg & hulp? Meld je aan

Volg Atlas van Zorg & Hulp
Twitter
Linked In
Facebook
Nieuwsbrief
RSS feed

 

© 2012 - 2016 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante