VWS reageert op zorgen gemeenten over pgb trekkingsrecht

10-09-2014 17:50

Rijk en gemeenten beseffen dat alleen via samenwerking de invoering trekkingsrecht Wmo per 1 januari 2015 kan slagen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ziet het nadrukkelijk als haar verantwoordelijkheid om in 2015 de informatieketen trekkingsrecht tussen gemeenten en Sociale Verzekeringsbank (SVB) verder te ontwikkelen.

Dat schrijft het ministerie van VWS op 21 augustus 2014 in een brief aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De brief is een reactie op een gemeentelijke brief van 22 juli 2014 over het proces invoering van het pgb trekkingsrecht.

VNG, G4 en G32 hebben in die brief hun zorgen geuit over het invoeringsproces trekkingsrecht pgb bij de SVB en gemeenten. In die brief gingen gemeenten in op de eenmalige gegevensuitwisseling, de uitvoeringskosten SVB en de communicatie richting de budgethouders en gemeenten zelf. In haar antwoord gaat VWS in op deze zorgen.

 

Verantwoordelijkheid

VWS ziet het nadrukkelijk als haar verantwoordelijkheid om in 2015 de informatieketen trekkingsrecht tussen gemeenten en de SVB verder te ontwikkelen en daarbij de aansluiting op de gemeentelijke systemen en processen verder te optimaliseren.

Hierbij wordt ook aansluiting gezocht bij de iWmo agenda. In nader overleg is gestart met het zoeken van tussenoplossingen voor het in 2015 kunnen werken met functiesoorten en het issue vier weken/maand.

Communicatie

VWS (en SVB) is bereid om de VNG te ondersteunen bij het communiceren richting gemeenten over de invoering trekkingsrecht en over wat gemeenten nog moeten doen in 2014. Zie ook de SVB-folder: Trekkingsrecht in het PGB vanaf 2015: wat betekent dit voor gemeenten?

 

Uitvoeringskosten

VWS deelt niet de overtuiging van gemeenten dat zij extra uitvoeringkosten hebben als gevolg van het beperkte invoeringsniveau trekkingsrechten in 2015 en dat VWS daarom de uitvoeringskosten SVB in 2015 voor haar rekening moet nemen.

Het onderwerp pgb trekkingsrecht staat op de agenda van het eerstvolgende Bestuurlijk Overleg tussen VNG en VWS.

 

Meer informatie

Antwoordbrief ministerie VWS over het Proces rond de invoering van de het trekkingsrecht pgb
Gemeenten bezorgd over invoering pgb-trekkingsrecht

 

Bron: Hervorming Langdurige Zorg

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante