VWS start vernieuwingsprogramma: 'Ruimte voor verpleeghuizen'

30-04-2015 15:08

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de TaskForce 'Waardigheid en Trots' starten met het vernieuwingsprogramma ‘Ruimte voor verpleeghuizen’. In dit programma wordt aan 200 verpleeghuislocaties de ruimte geboden hun ambitie om best practice te worden waar te maken. Het vernieuwingsprogramma is een onderdeel van het plan 'Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen’ dat staatssecretaris Van Rijn op 10 februari 2015 presenteerde.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de TaskForce 'Waardigheid en Trots' (bestaande uit NPCF, LOC, Actiz, BTN, Verenso, V&VN, ZN, IGZ en het Kwaliteitsinstituut) dagen verpleeghuislocaties uit om vrij van belemmeringen de best mogelijke kwaliteit van zorg te leveren en als voorbeeld te dienen voor de rest van de sector.

Doelstelling
Bejegening, aandacht, service en medische zorg moeten aansluiten bij wat de cliënt wil en nodig heeft. Naasten krijgen alle ruimte om de cliënt te blijven helpen. De cliënt conformeert zich niet aan de regels en routines van de instelling, maar de instelling en haar professionals doen al het mogelijke om de cliënt een waardige laatste woonplaats te bieden; zo thuis als mogelijk.

Dat betekent dat de relatie tussen cliënt, zorgverlener en informele zorg centraal staat. Er zijn al verschillende goede voorbeelden die laten zien wat mogelijk is. Maar tegelijkertijd lopen sommige aanbieders aan tegen (vermeende) regels en tradities of ontbreekt het aan veranderkennis en -kunde. Middels het vernieuwingsprogramma krijgen de 200 verpleeghuislocaties de ruimte om hun ambitie te realiseren.

Deelname
Het ministerie van VWS heeft bestuurders van verpleeghuizen deze week per brief geïnformeerd over de start van het vernieuwingsprogramma. Verpleeghuislocaties die de uitdaging aan willen gaan, kunnen een voorstel voor 3 juni 2015 indienen bij de Taskforce 'Waardigheid en Trots'. Op dinsdag 19 mei 2015 is er in de omgeving van Utrecht een voorlichtingsochtend voor belangstellenden.

Bron
Hervorming langdurige zorg | Ministerie VWS

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante