'VWS vertelt het halve verhaal over de knip'

25-11-2013 15:29

'VWS vertelt niet het hele verhaal bij de onderbouwing van de overheveling van Verpleging en Verzorging van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet (ZVW)'. Dat stelt nieuwsbrief Zorgvisie Executive.

Zorgvisie Executive publiceerde vorige week een artikel over een analyse door Berenschot van gegevens van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Uit de analyse blijkt dat de overlap tussen Persoonlijke Verzorging (PV) en Verpleging beperkt is. Slechts 8 procent van de cliënten ontvangt PV in combinatie met Verpleging.

 

Breuk

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) voert de overlap tussen PV en Verpleging aan als reden om de PV vrijwel volledig naar zorgverzekeraars over te hevelen. Dit besluit is een breuk met het oorpsronkelijke voornemen om de PV in handen te leggen van gemeenten.

De VNG, de G32 en diverse individuele wethouders wezen er al op dat de overlap tussen Persoonlijke Verzorging met ander vormen van ondersteuning die gemeenten bieden (of gaan bieden) veel groter is. De koerswijziging resulteert dus in een een knip die veel meer mensen treft.

 

Brandbrief

Wethouders van de regio Gooi en Vechtstreek schrijven in een brandbrief aan de Tweede Kamer:

'Gemeenten zijn in staat om samen met hun inwoners en professionals tot maatwerkoplossingen te komen waarin niet alleen de zorg is opgenomen, maar ook brede ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn, (financiële) bijstand en schuldhulpverlening.'

 
Zorgverzekeringswet

De wethouders schrijven verder:

'De persoonlijke verzorging, waarbij het zwaartepunt ligt op verpleging past bij de Zorgverzekeringswet (...) Zorgverzekeraars zouden wat de Regio Gooi en Vechtstreek betreft prima kunnen voorzien in deze behoefte. De groep mensen die zowel verpleging als verzorging nodig heeft, is echter veel kleiner dan de groep die verzorging en gemeentelijke ondersteuning vanuit het sociaal domein nodig heeft'.

 
Reactie Berenschot

Dagblad Trouw vroeg Wine te Meerman, onderzoeker bij Berenschot, om een reactie. 'Heeft Van Rijn een onjuiste voorstelling gegeven, door 'alles in één hand' steeds als argument te gebruiken?'

Nee, dat niet, zegt Te Meerman: 'Nergens in de brief waarin hij dit besluit aankondigde, komt hij zelf met aantallen. Hij schrijft alleen dat de mensen met lichamelijke klachten vaak verzorging nodig hebben. En verpleging.'

 

Meer informatie

 

Bron: VNG 

 

 

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante