Wat is er al bekend van de Prinsjesdagstukken?

16-09-2013 16:08

Prinsjesdag: de dag waarop het kabinet zijn plannen voor het komende jaar bekend maakt. Wat weten we al op het gebied van Zorg & Welzijn.

  • Chronisch zieken: Het kabinet gaat minder bezuinigen op chronisch zieken en gehandicapten. Staatssecretaris Van Rijn maakt bijna een kwart miljard euro vrij om vooral mensen die in een instelling wonen te ontzien. Mensen die een Wajong-uitkering hebben en in een instelling zitten, krijgen 1700 euro meer per jaar dan in het regeerakkoord was afgesproken. En voor AOW'ers in een instelling wordt de uitkering 950 euro ruimer.
  • Eigen risico: Het eigen risico in de zorg wordt toch niet inkomensafhankelijk. Het eigen risico blijft nu 350 euro voor iedereen en zal alleen nog worden verhoogd als dat door inflatie nodig is. Wel krijgen mensen met lage inkomens een compenserende zorgtoeslag en wordt voor de hoogste inkomens de algemene heffingskorting afgeschaft (zie volgende punt)
  • Algemene heffingskorting: Voor de hoogste inkomens (vanaf 55.991 euro bruto per jaar) gaat de algemene heffingskorting in stapjes verdwijnen. Die groep mag in de toekomst niet langer een bedrag van 2001 euro aftrekken van de inkomstenbelasting.
  • Zorgtoeslag: wordt volgend jaar verlaagd. Hoewel nog niet duidelijk is met hoeveel, is wel duidelijk dat lage- en middeninkomens dit gaan voelen.
  • Compensatie van het eigen risico voor chronisch zieken vervalt. Zij worden voortaan mogelijk deels op een andere manier gecompenseerd.
  • Eenmalige tegemoetkoming voor minima (tot 110 procent van het minimuminkomen) in 2014 is 100 euro voor een paar, 70 euro voor een alleenstaande en 90 euro voor een alleenstaande ouder.
  • Versobering kindregelingen: De kinderbijslag voor oudere kinderen wordt vanaf 2014 in stappen verlaagd naar het bedrag voor kinderen tussen 0 en 5 jaar. Het is de bedoeling dat er vanaf 2016 nog maar één kinderbijslagbedrag is. Het plan maakt deel uit van de versobering van de zogenoemde kindregelingen, die al in het regeerakkoord was aangekondigd. In het nieuwe systeem blijven er van de elf kindregelingen maar vier over: kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de toeslag voor kinderopvang. De operatie moet op termijn een besparing opleveren van 800 miljoen euro.
  • Versobering toeslagenregelingen: Het systeem van toeslagen wordt vereenvoudigd. Naar verluidt is het de bedoeling dat er vanaf 2017 één regeling is voor alle toeslagen, en mensen krijgen minder toeslag naarmate ze meer inkomen hebben. De huurtoeslag en zorgtoeslag, de ouderenkorting en het kindgebonden budget zouden allemaal onder die regeling vallen. Volgens Haagse bronnen gaat ook het vermogen gedeeltelijk meetellen bij de vraag of iemand in aanmerking komt voor een toeslag en dat zou al in 2015 ingaan.
  • Huishoudelijke hulp: Gemeenten worden in 2014 nog niet gekort op het budget voor huishoudelijke hulp en persoonlijke verzorging, melden goed ingevoerde bronnen. De geplande bezuiniging van 89 miljoen euro is uitgesteld. In 2015 komt er wel veel minder geld voor.
  • AOW verlaagd: De AOW zal in 2015 flink worden verlaagd. De zogenoemde MKOB, Wet Mogelijkheid Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen, worden afgeschaft. Het kabinet bespaart hiermee 750 miljoen euro per jaar. Ouderen leveren 25 euro per maand in.

 

Voor meer uitgelekte maatregelen, lees de artikelen:

 

 

 


 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante