Website project Persoonlijk GezondheidsDossier gelanceerd

26-08-2014 17:00

Het gemeenschappelijk project van NPCF, KNMG en ZN rondom het Persoonlijk GezondheidsDossier (PGD) heeft de website www.pgdkader2020.nl gelanceerd. In een Persoonlijk GezondheidsDossier worden relevante persoonlijke gegevens over gezondheid bewaard en men gebruikt het bij allerlei activiteiten rondom de gezondheid, zoals conditietraining, zelfmanagement of medicijngebruik. Daarnaast helpt het de gebruiker ook in contacten met familie en zorgverleners.

Het project PGD Kader 2020 is in april 2014 van start gegaan met financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Ambitie van het project is dat in 2020 alle inwoners van Nederland kunnen beschikken over een digitaal persoonlijk gezondheidsdossier en dit PGD zinvol kunnen gebruiken in hun contacten met zorgverleners. Hiertoe wordt op dit moment een PGD Kader gerealiseerd dat richting geeft aan de ontwikkeling, invoering en opschaling van bestaande en nieuwe initiatieven rondom een PGD en eHealth initiatieven die van een PGD gebruik willen maken. De ontwikkeling van het PGD Kader 2020 gebeurt samen met een aantal partnerinitiatieven die al druk bezig zijn met het realiseren en in gebruik nemen van onderdelen van het PGD in de dagelijkse praktijk. De oplevering van het PGD Kader 2020 vindt plaats in de zomer van 2015.

Op de website zijn de producten van de eerste fase van het project te vinden, evenals een beschrijving van de doelstellingen, aanpak en organisatie van het project. De komende maanden wordt de website steeds aangevuld met de nieuwste inzichten en ontwikkelingen.

 

Bron: Zorgverzekeraars Nederland

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante