Welke vragen stel je aan mantelzorgers tijdens het keukentafelgesprek?

06-11-2017 19:29

Mantelzorgers worden onvoldoende gehoord tijdens het keukentafelgesprek. Dit blijkt uit het deze week verschenen SCP-rapport Zicht op Wmo. Mezzo stelde 13 vragen op waarmee u als gemeente snel een goed beeld krijgt van de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers.

En dat is belangrijk, want 6 op de 10 mantelzorgers geef aan geen ondersteuning te krijgen maar dat wel te willen. En tweederde van de mantelzorgers heeft de grenzen van het zorgen bereikt.

De vragen:

 1. Voor wie zorgt u en wat is de aard van de beperkingen van de zorgvrager?
 2. Welke mantelzorgtaken doet u? (bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, praktische hulp, financiële en regelzaken, persoonlijke verzorging, emotionele steun,verpleegkundige hulp)
 3. Hoeveel tijd besteedt u aan mantelzorgtaken voor uw naaste?
 4. Hoe lang doet u dit al?
 5. Woont u in onze gemeente (zelfde gemeente als de zorgvrager)?
 6. Zijn er andere mensen uit uw eigen netwerk betrokken bij de zorg voor uw naaste? (zo ja, wie zijn de belangrijkste zo nee, waarom niet en zijn er mensen die u wel zou kunnen vragen?
 7. Krijgt u ondersteuning van vrijwilligers of beroepskrachten? (zo ja, van wie/zo nee, waarom niet)
 8. Hoe belast voelt u zich op een schaal van 1-10? Een score van 1 staat voor‘heel erg’, een score van 10 staat voor ‘helemaal niet’.
 9. Kunt u de mantelzorg combineren met uw werk/studie/hobby?
 10. Heeft u (niet de zorgvrager, maar de mantelzorger) meerkosten die zijn ontstaan door de mantelzorgtaken? (denk aan reiskosten, parkeerkosten, derving inkomsten,mantelzorgmakelaar) 
 11. Bent u op de hoogte van de steun en advies die u kunt krijgen van onze gemeente of van de lokale organisatie voor mantelzorgondersteuning?
 12. Wat zou u helpen om uw taken als mantelzorger te verlichten? (Denk aan informatie en advies, emotionele ondersteuning, praktische ondersteuning, financiële ondersteuning,tijdelijk overdragen van zorg, minder druk door regels zoals sollicitatieplicht, tegenprestatie, lagere uitkering door samenwonen met zorgdrager)
 13. Is uw ondersteuningsbehoefte stabiel of gaat deze op termijn veranderen?

De vragen sluiten zo veel mogelijk aan bij de voorwaarden van individuele subsidieverleningen en gemeentelijke maatwerkregelingen voor mantelzorgers. In de Handreiking afwegingen voor gemeenten leest u hoe u de antwoorden op deze vragen kunt gebruiken voor het ondersteunen van de mantelzorger. 

Meer informatie

 

Terug

Gratis nieuwsbr ief
Blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen met onze nieuwsbrief

E-mail
 

PartnersHandicare Trapliften                  

Ook een vermelding op de site?
Bekijk de diverse publicatiemogelijkheden

Vind zorg, hulp en informatie


 

De  Wat gevolgen van het Regeerakkoord voor de zorg?

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact 
Sitemap | Disclaimer

PR mogelijkheden
Promotiepakket
(Pers)berichten en events
Adverteren site en nieuwbrief

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorgvakantie

Samenwerkingspartners
JoHo | Het Coachhuis | Ik zoek loopbaanbegeleiding

Gratis Nieuwsbrief
Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen in de wereld van zorg & hulp? Meld je aan

Volg Atlas van Zorg & Hulp
Twitter
Linked In
Facebook
Nieuwsbrief
RSS feed

 

© 2012 - 2016 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante