Wetsvoorstel Wmo 2015 in najaar naar Kamer

20-06-2013 15:02

In een brief schrijft Staatsecretaris Van Rijn aan de Tweede Kamer aangaande het wetvoorstel Wmo 2015 het volgende:

"Bij koninklijke boodschap van 21 december 2011 is het voorstel van wet tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbrei- ding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid aan de Tweede Kamer der   Staten-Generaal aangeboden (Kamerstukken II 2011/12, 33 127). Dit voorstel van wet strekt ertoe de gemeentelijke taken uit te breiden met bege- leiding voor personen zonder verblijfsindicatie en kortdurend verblijf ten behoeve van personen die zijn aangewezen op permanent toezicht. Beoogd was dit wets- voorstel te kunnen invoeren met ingang van 2013. Tijdens de demissionaire periode van het vorige kabinet is de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer opgeschort.  

In het Regeerakkoord VVD – PvdA is vastgelegd dat gemeenten met ingang van 2015 geheel verantwoordelijk worden voor de activiteiten op het gebied van ondersteuning, begeleiding en verzorging. Dit vereist een verdergaande en op andere wijze vorm te geven taakuitbreiding voor de gemeenten dan met het aanhangige wetsvoorstel werd beoogd. Er wordt naar gestreefd in het najaar van 2013 een daartoe strekkend wetsvoorstel bij de Tweede Kamer te doen indienen. Het wordt niet wenselijk geacht voorafgaand aan deze verdergaande wetswijziging per 2015 de Wet maatschappelijke ondersteuning eerst nog met ingang van 2014 te wijzigen; het aanhangige wetsvoorstel zou dan eerst nog zeer ingrijpend moeten worden aangepast."

 

Kamerbrief over Intrekking wetsvoorstel 33 127

Brief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer over de intrekking van wetsvoorstel 33-127. Dit betreft een voorstel tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Download "Kamerbrief over Intrekking wetsvoorstel 33 127"

PDF document | 1 pagina | 102 KB

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-06-2013

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorgvakantie

Sitemap | Disclaimer
Privacy beleid (AVG)

 

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante