Wijziging Wet langdurige zorg naar Tweede Kamer

24-08-2014 15:31

Op 20 augustus 2014 stuurde staatssecretaris Van Rijn van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de Tweede nota van wijziging Wlz naar de Tweede kamer. Dit met het oog op de plenaire behandeling van het wetsvoorstel na het zomerreces.

De Nota bevat enkele beleidsmatige wijzigingen en technische verbeteringen van het wetsvoorstel Wet langdurige zorg (Wlz). Het gaat, naast wijzigingen van geringe omvang, om enkele grotere aanpassingen. Deze worden in de tegelijk gepubliceerde toelichting besproken.

De volgende onderdelen worden in de Nota beschreven:

 •  Modulair pakket thuis  (nieuwe leveringsvorm voor thuis, nu bekend onder 'functies en klassen'
 • Zorgkantoren verantwoordelijk voor het pgb
 • Woningaanpassingen voor meerderjarigen op grond van Wlz verzekerd
 • Hulpmiddelen en woningaanpassingen voor mensen die thuis blijven wonen in 2015 nog bij gemeenten
 • Wijzigingen in het overgangsrecht voor:
  - hoog zzp; budgetgarantie overbruggingszorg
  - laag zzp ggz behandeling met verblijf
  - verzekerden met veel extramurale zorg
 • Tijdelijke subsidies voor zorginfrastructuur en kapitaallasten
 
Tweede nota en toelichting wijziging Wet langdurige zorg

 

Download "Tweede nota van wijziging Wet langdurige zorg"

PDF document | 26 pagina's | 206 kB

Kamerstuk: Nota van wijziging | 20-08-2014

 

Download "Toelichting tweede nota van wijziging Wlz"

PDF document | 28 pagina's | 242 kB

Kamerstuk | 20-08-2014

 

Bron: Rijksoverheid | Hervorming langdurige zorg

 

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante