‘Wlz-indiceerbaren’: meer duidelijkheid over gevolgen

30-01-2015 16:17

Met de vierde overdracht van Wmo-cliëntgegevens naar gemeenten is meer duidelijkheid ontstaan over de 'Wlz-indiceerbaren'. Ongeveer 14.000 cliënten hebben zich gemeld: zij ontvingen een herindicatie geldig tot 1 januari 2016. Deze groep komt dus niet (meer) voor in de bestanden met cliëntgegevens.

'Wlz-indiceerbaren' zijn cliënten met een extramurale AWBZ-indicatie die op grond van hun grote zorgvraag en behoefte aan 24 uurs- toezicht vermoedelijk vallen onder de toegangscriteria van de Wlz. Voor deze groep geldt overgangsrecht. (Het betreft zowel jeugdigen als volwassenen, er zijn veel pgb-houders onder.)

Bijstelling budget
De afname van het aantal cliënten voor het Wmo-domein leidt tot een correctie van het Wmo-budget. De bijstelling van het bedrag per gemeente wordt in de meicirculaire 2015 verwerkt.

Risico's gemeenten
Voordat de maatregel 'Wlz-indiceerbaren' bekend werd, hadden gemeenten ook voor deze categorie al zorg gecontracteerd. Gemeenten kunnen vlume-afspraken met aanbieders mogelijk niet nakomen omdat de cliënten nu onder de Wlz vallen. In dat geval moeten contracten met aanbieders worden aangepast. (Meer hierover in onze ledenbrief van oktober 2014, zie onderaan dit bericht). De VNG vroeg eerder al aandacht bij staatssecretaris Van Rijn voor dit probleem.

Cliënten met Wlz-profiel
Er zijn ook cliënten met een Wlz-profiel die niet vallen onder de groepen benoemd in de Regeling Wlz-indiceerbaren en die geen brief van het CIZ hebben gehad. Het ministerie van VWS heeft Per Saldo en Ieder(in) gevraagd een informatielijn te openen waarmee deze cliënten kunnen bellen voor informatie en waar zijn hun gegevens kunnen doorgeven.

Per Saldo en Ieder(in) hebben inmiddels gegevens van mensen met een Wlz-profiel overgedragen aan het CIZ: ook zij ontvingen nog een indicatie tot 1 januari 2016.

Meer informatie
Gegevensoverdracht Wmo: vierde (extra) levering (20 januari 2015)
Nieuws: Stand van zaken groep Wlz-indiceerbaren (4 december 2014)

Bron: Hervorming langdurige zorg | VNG

 

Terug


Gratis nieuwsbrief
Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen in de wereld van zorg & hulp? Meld je aan

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorgvakantie

Sitemap | Disclaimer
Privacy beleid (AVG)

 

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante