Wlz-indiceerbaren: minder cliënten onder Wmo 2015 en de Jeugdwet

14-04-2015 13:17

Het besluit over de 'Wlz-indiceerbaren' heeft ertoe geleid dat uiteindelijk minder cliënten onder de Wmo 2015 en de Jeugdwet vallen dan eerder voorzien. Het gevolg is dat het Rijk de integratie-uitkering sociaal domein structureel verlaagt. De bedragen per gemeente zijn nu bekend.

In totaal kozen uiteindelijk ruim 13.000 cliënten voor het Wlz-overgangsrecht: zij blijven de zorg via het zorgkantoor ontvangen. Het CIZ heeft deze cliënten een indicatiebesluit afgegeven voor een jaar.

Om wie gaat het?

 • Wlz-indiceerbaren' zijn cliënten met een extramurale AWBZ-indicatie die op grond van hun grote zorgvraag en behoefte aan 24 uurs-toezicht vermoedelijk vallen onder de toegangscriteria van de Wlz. Voor deze groep geldt overgangsrecht. (Het betreft zowel jeugdigen als volwassenen, er zijn veel pgb-houders onder.)
   
 • Ruim tweederde deel van de doelgroep is jonger dan 18 jaar. Vaak betreft het thuiswonende gehandicapte kinderen waarvan de ouders delen van het toezicht overnemen. Ongeveer de helft daarvan krijgt dagbehandeling in een dagcentrum. Het gaat om het overgrote deel om kinderen met een verstandelijke beperking.
   
 • Bij de volwassenen heeft het merendeel van de cliënten een ernstige lichamelijke beperking.

Afspraken verrekening budget
In een bestuurlijk overleg met de VNG zijn afspraken gemaakt over de wijze van verrekening van het budget:

 • De uitname wordt in 2015 macro gemaximeerd met € 25 miljoen voor de Wmo 2015 en € 109 miljoen voor de Jeugdwet. Uit de berekening blijkt het bedrag voor de Wmo 2015 € 26 miljoen te zijn. Maar vanwege de bestuurlijk afspraak wordt de integratie-uitkering in 2015 dus met niet meer dan € 25 miljoen verlaagd.
   
 • De bedragen zijn netto bedragen, dat wil zeggen dat al rekening is gehouden met de kortingen zoals ook verwerkt in de bedragen van de meicirculaire 2014. Anders gezegd: er wordt niet meer budget uit het gemeentelijk domein gehaald dan wat aan het gemeentelijk domein voor deze groep is toegevoegd.
   
 • Verder is afgesproken dat de structurele omvang van de verschuiving en de verdeling over gemeenten definitief zal worden bepaald op basis van het aantal cliënten dat daadwerkelijk kiest voor het Wlz-overgangsrecht.

Bekijk hieronder het overzicht met de bedragen per gemeente voor 2015 en structureel vanaf 2016. De feitelijke verrekening per gemeente vindt plaats bij de meicirculaire 2015.

Download
Uitnames per gemeenten in verband met 'Wlz-indiceerbaren' (excel)

Meer informatie
Nieuws: ‘Wlz-indiceerbaren’: meer duidelijkheid over gevolgen
Nieuws: Stand van zaken groep Wlz-indiceerbaren
Kamerbrief over extra overgangsrecht Wet Langdurige Zorg voor 10.000 cliënten (7 oktober 2014)

 

Bron
Hervorming langdurige zorg | VNG

 

Terug

Gratis nieuwsbrief
Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen in de wereld van zorg & hulp? Meld je aan

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Advertisement (partner)

Vind ons op Facebook

 
 

 

Volg ons via Twitter

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante