Wlz-overgangsrecht zorg zonder ZZP verlengd tot januari 2017

25-09-2015 11:06

Krijgt u of uw kind in 2015 zorg of een persoonsgebonden budget (pgb) via uw zorgkantoor, maar nog op basis van functies en klassen (Regeling Wlz-indiceerbaren)? Dan blijft dat hetzelfde in 2016. Het Wlz-overgangsrecht voor mensen zonder ZZP is verlengd tot 1 januari 2017.

Het CIZ start wel in het najaar van 2015 met de herindicaties. U ontvangt daardoor al in 2015 of de eerste helft van 2016 een nieuw indicatiebesluit, dat ingaat op 1 januari 2017.

Hoe wordt de indicatie gesteld?
Het CIZ stelt op basis van de actuele (medische) gegevens vast welke zorg u of uw kind nodig heeft. Een medewerker van het CIZ neemt persoonlijk contact met u (en/of uw vertegenwoordiger) op om de zorgbehoefte te bespreken.

Uitkomsten van de herindicatie
Het CIZ kan een indicatiebesluit geven voor de Wlz. Dat is bijna altijd een levenslange indicatie. De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid en/of permanent toezicht nodig hebben. Wlz-zorg kan thuis of in een instelling gegeven worden.

Het kan ook zijn dat het CIZ vaststelt dat uw zorgbehoefte niet thuishoort in de Wlz, maar in één van de andere zorgwetten: de Wmo, de Jeugdwet of de Zorgverzekeringswet. In dat geval is het belangrijk dat u ruim vóór 1 januari 2017 uw zorgbehoefte bespreekt met uw gemeente of zorgverzekeraar.

Meer informatie
Bezoek voor uitgebreide informatie over het herindicatietraject de website van het CIZ

 

Bron: Hervorming langdurige zorg

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante