ZN: Gepaste zorg en een correcte rekening

02-09-2013 11:23

De zorgverzekeraars starten gezamenlijk een breed actieprogramma om ongepast en oneigenlijk gebruik van zorg tegen te gaan en te zorgen dat er correct gedeclareerd wordt. Het programma ‘Zinnige zorg, Zuivere rekening’, betekent een forse intensivering van de aanpak en bundelt een groot aantal lopende en nieuwe activiteiten die erop gericht zijn dat elke euro in de zorg goed wordt besteed.

 

“De akkoorden die net voor de zomer met de minister zijn gesloten onderstrepen nog eens dat we alles op alles moeten zetten om de noodzakelijke bezuinigingen door te voeren zonder de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg in gevaar te brengen. Ondoelmatige zorg en onjuiste declaraties zijn dan de eerste zaken die je moet aanpakken”, aldus ZN-voorzitter André Rouvoet.

 

Brede aanpak

Het programma maakt duidelijk dat een brede en integrale aanpak nodig is om nog meer resultaten te boeken. Dat geldt voor het gehele proces – van wetgeving tot en met controles achteraf – en het geldt voor alle betrokken partijen: zorgaanbieders, zorgverzekeraars én patiënten/verzekerden hebben hierin een belangrijke verantwoordelijkheid.

De acties in het programma hebben daarom ook betrekking op de gehele keten: het begint bij heldere en concrete pakketmaatregelen en wet- en regelgeving. Bij de zorginkoop maken zorgverzekeraars met zorgaanbieders afspraken over zaken als gepast gebruik, declaraties en toezicht. Dan is het de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieders om gepaste zorg te leveren en correct te declareren. Zorgverzekeraars hebben vervolgens de verantwoordelijkheid om de ontvangen declaraties te controleren. En de verzekerde kan zijn verantwoordelijkheid nemen door alleen gepaste zorg te vragen en mee te helpen bij het controleren van de nota’s.

 

Prioriteiten

Om te zorgen dat er op korte termijn resultaten kunnen worden geboekt zijn drie prioriteiten benoemd:

 

  • Ongepast en oneigenlijk gebruik van zorg tegengaan. De aandacht in 2013 en 2014 richt zich in het bijzonder op de ziekenhuiszorg en de geestelijke gezondheidszorg. Voor de gehele keten wordt in kaart gebracht waar mogelijke oorzaken zitten van ongepaste zorg, oneigenlijk gebruik en/of misbruik en hoe die kunnen worden aangepakt. Hierbij gaat het om onderwerpen als upcoding van declaraties, verslavingszorg en om aandoeningen als lage rugklachten en spataderen. Met name bij deze laatste twee is een hoge praktijkvariatie aangetoond.
  • Rol van de verzekerde bij controle versterken. Zorgverzekeraars hebben het voortouw genomen om samen met de andere betrokken partijen de informatievoorziening aan de verzekerde te verbeteren. Zoals afgesproken met de minister van VWS is de inzet om begin 2014 de verzekerden via de ‘mijn-omgeving’ bij hun verzekeraar al beter te informeren en uiterlijk medio 2014 verzekerden een compleet en begrijpelijk overzicht te kunnen geven van de geleverde zorg en de ontvangen declaraties (specialisme en activiteiten op de nota).
  • Bevorderen van correct declareren. Tot slot gaan zorgverzekeraars, samen met zorgaanbieders, ideeën bedenken die ervoor zorgen dat alle zorgaanbieders alleen gepaste zorg leveren en deze zorg ook correct declareren bij de zorgverzekeraars. Eén van de ideeën is dat zorgverzekeraars samen met branche- en beroepsorganisaties onderzoeken hoe zij zorgaanbieders kunnen voorlichten over hun rol en verantwoordelijkheid t.a.v. goede declaraties.

 

Samenwerking

Gelet op het breed onderschreven maatschappelijk belang van goede controles is er ruimte om voor zorgverzekeraars op dit terrein meer dan voorheen te gaan samenwerken. Zo hebben zij besloten de screening van zorgaanbieders gezamenlijk op te pakken en binnen de mogelijkheden signalen en resultaten ten aanzien van controle intensiever met elkaar te delen. Al langer delen ze hun informatie op het gebied van fraude in het gezamenlijk Kenniscentrum Fraudebeheersing, maar ook hierbij wordt de samenwerking geïntensiveerd. Bij deze samenwerking zullen uiteraard de grenzen van de Mededingingswet worden gerespecteerd. 

 

Bron: Zorgverzekeraars Nedrland

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorgvakantie

Sitemap | Disclaimer
Privacy beleid (AVG)

 

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante