Zorg voor goede rechtspositie bij overheveling taken naar gemeenten

30-11-2012 12:24

Dit kabinet gaat de langdurige zorg voor een belangrijk deel overhevelen naar de gemeenten. De CG-Raad en Platform VG zeggen in een brief aan de Tweede Kamer dat dit alleen kan als de rechtspositie van de betrokken burgers goed is gewaarborgd, zoals het recht op een PGB. Ook maken ze zich zorgen over de grote bezuinigingen waarmee de decentralisaties gepaard gaan. 


De brief loopt vooruit op de begrotingsbehandeling van VWS op 4 december. De beide organisaties constateren dat de herinrichting van de langdurige zorg vooral lijkt ingegeven door bezuinigingsdoelstellingen. Dit is een gemiste kans. Want de overdracht van taken naar gemeenten kan ook worden aangegrepen om echt de overstap te maken van de huidige verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij, waarin iedereen naar vermogen kan meedoen.


Inclusieve samenleving
De organisaties schrijven dat het daarom van groot belang is dat de overheveling van taken onderdeel wordt van de opbouw van een inclusieve samenleving, waarin participatie, toegankelijkheid, zelfstandigheid en kwaliteit van leven centraal staan. Daarbij hoort ook een volwaardige (rechts)positie voor de betrokken burgers.


Voor de langdurige zorg betekent dat, dat gemeenten maatwerk moeten gaan leveren op basis van het compensatiebeginsel in de Wmo. Verder is het van groot belang dat de onafhankelijke cliëntonderstreuning en mogelijkheden voor eigen regie goed geregeld zijn. Daarbij hoort uiteraard ook het recht op een PGB.


Behoud voorzieningen
Daarnaast  pleiten de CG-Raad en Platform VG ook voor het behoud van bestaande voorzieningen. Zoals de huishoudelijke hulp en de respijtzorg voor ouders van kinderen met een beperking. Juist nu het de bedoeling is om mensen langer zelfstandig te laten wonen, zijn dit soort voorzieningen onmisbaar.


Brandbrief gemeenten
Dit pleidooi voor goede ondersteunende voorzieningen sluit aan bij de brandbrief van de grote en middelgrote gemeenten eerder deze week aan de Tweede Kamer. Die wezen erop dat door de bezuiniging op huishoudelijk hulp, verzorging en begeleiding het beroep op “zwaardere en duurdere zorg” enorm zal toenemen.


Notitie: naar een participatiemaatschappij
Dit kabinet is op veel terreinen bezig met grootschalige transities. Niet alleen in de langdurige zorg, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van (passend) onderwijs en werk (Wajong, Wsw). De CG-Raad en Platform VG hebben recent een notitie uitgewerkt hoe deze transities in goede banen kunnen worden geleid. En wel zo, dat ze bijdragen aan de totstandkoming van een echte participatiemaatschappij.


Notitie CG-Raad en Platform VG - Inclusieve samenleving vraagt om een solide en solidair fundament: verzet de bakens en leg stevige ankers


Brief aan Tweede Kamer - Regeerakkoord heeft fundament nodig


Brief van gemeenten aan Tweede Kamer - Zorgen over de zorg

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante