Zorginstituut Nederland duidt Wlz met Wlz-kompas

04-08-2015 13:53

Zorginstituut Nederland (ZiNL) heeft op haar website het Wlz-kompas gepubliceerd. In het Wlz-kompas duidt Zorginstituut Nederland de zorg die valt onder de Wet langdurige zorg. We gaan ook in op hoe de Wlz-aanspraken zich verhouden tot andere wettelijke regelingen. De informatie in het Wlz-kompas is bestemd voor verzekerden en voor professionals in de zorg zoals zorgkantoren, indicatiestellers, zorgaanbieders, brancheorganisaties en cliëntorganisaties.

Een kompas in wording

Het Wlz-kompas is een kompas in wording. Omdat de Wlz pas per 1 januari 2015 in werking is getreden, moeten we nog ervaren aan welke informatie er behoefte is. We gaan het kompas geregeld aanvullen en actualiseren, zodat u steeds over actuele informatie kunt beschikken.

Wet langdurige zorg

De Wlz is een volksverzekering die verzekert dat mensen met ernstige en blijvende beperkingen bij de zelfredzaamheid en/of regie de noodzakelijke zorg krijgen. Er is aanspraak op de Wlz als de verzekerde permanent toezicht of zorg in de nabijheid nodig heeft om te voorkomen dat hij fysiek of psychisch ernstig gevaar loopt. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) stelt vast of dat zo is.

Meestal is opname in een instelling noodzakelijk, maar onder voorwaarden is het ook mogelijk de zorg thuis te ontvangen of de zorg zelf in te kopen met een persoonsgebonden budget (pgb).

De Wlz wordt uitgevoerd door zorgkantoren. Per regio is vastgesteld welk zorgkantoor de Wlz uitvoert. De zorg zelf wordt uitgevoerd door instellingen die door het zorgkantoor zijn gecontracteerd. Met een pgb kunnen verzekerden zelf hun zorg inkopen waar ze dat willen.

Aanvullingen

Mist u informatie in het kompas of hebt u opmerkingen over de inhoud, dan kunt u hiervoor het contactformulier op de website gebruiken.

Op de website van Zorginstituut Nederland vindt u ook het Zvw-kompas

Bron: Zorginstituut Nederland

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante