Zorgverzekeraars richten zich steeds meer op jong en gezond

19-06-2012 12:23

Het wordt voor zorgverzekeraars steeds interessanter om jonge en gezonde mensen aan zich te binden. Dit kan ten koste gaan van de zorg voor chronisch zieken en gehandicapten. Dit blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam, dat mede mogelijk gemaakt is door patiëntenfederatie NPCF en de CG-Raad.


Overhandiging
De NPCF en de CG-Raad overhandigen vandaag het onderzoeksrapport aan de vaste Kamercommissie VWS. Ze uiten daarbij hun zorgen over het feit dat zorgverzekeraars hun verzekerden kunnen selecteren op gezondheidsrisico's. Uit het onderzoek van de  Erasmusuniversiteit blijkt dat iemand met een langdurige aandoening (30% van de  bevolking) de zorgverzekeraar een verlies geeft van 400 euro per jaar. Een gezond hoogopgeleid persoon levert juist 140 euro winst op.

Risicoverevening
Zorgverzekeraars die veel 'dure' verzekerden hebben, krijgen daarvoor een compensatie uit een speciaal fonds: het risicoverveningsfonds. Risicoverevening houdt in dat zorgverzekeraars financieel worden gecompenseerd voor verzekerden met een ongunstig risicoprofiel (bijvoorbeeld ouderen en chronisch zieken). De compensatie is echter niet perfect.

Uit onderzoek blijkt dat er, ondanks het systeem van risicoverevening, sprake is van aantoonbaar verliesgevende groepen. Reden voor de zorgverzekeraar dus om zoveel mogelijk jonge, hoogopgeleide verzekerden aan zich te binden die het kleinste gezondheidsrisico lopen. Daarom zien we ook een aanbod ontstaan van polissen alleen voor deze groepen, zoals ZEKUR, BESURED en Promovendum.

Zorginkoop
Daarnaast is de kans reëel dat verzekeraars zich minder gaan inzetten voor groepen verzekerden waar ze verlies op leiden. Dat kan ten koste gaan van de kwaliteit van zorg. 

Oplossing
Een oplossing is dat het systeem van compensatie voor de zorgverzekeraars, de risicoverevening, fijnmaziger wordt. Het is belangrijk dat er geen sprake is van aantoonbaar winst- of verliesgevende groepen. Daarnaast willen CG-Raad en NPCF dat de werking van het vereveningssysteem voor bepaalde groepen jaarlijks wordt geëvalueerd door een onafhankelijke partij.

De NPCF en de CG-raad bieden dinsdag 19 juni de onderzoeksresultaten aan tijdens de commissievergadering van VWS. Op 3 juli debatteert de vaste Kamercommissie van VWS over het onderwerp tijdens het AO over risicoverevening.

Het rapport van de Erasmus Universiteit
De brief van NPCF en CG-Raad aan Kamercommissie VWS
Positionpaper over risicoselectie van NPCF en CG-Raad

Bron: CG-raad

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante