Zorgverzekeraars stellen opleidingseisen alternatieve zorg

10-07-2013 13:56

Om de kwaliteit en veiligheid van de zorg voor hun verzekerden te verbeteren, komen vijf zorgverzekeraars gezamenlijk met opleidingseisen voor medische en psychosociale basiskennis voor aanbieders van alternatieve zorg. De alternatieve zorgaanbieders waarvoor zij een vergoeding verlenen dienen minimaal te voldoen aan deze eindtermen op HBO-niveau.

Voor aanbieders van alternatieve zorg bestonden tot nu toe geen gezamenlijke opleidingseisen. Ook houdt de overheid hier geen toezicht op. Daardoor bestond er tot nu toe veel onduidelijkheid over het niveau van de opleiding. Achmea, Coöperatie VGZ, CZ, Menzis en ONVZ Zorgverzekeraar nemen nu het voortouw voor landelijke opleidingseisen om zo de kwaliteit en patiëntveiligheid van de alternatieve zorg te verbeteren. De meeste van de overige zorgverzekeraars gaan deze opleidingsnormen naar verwachting overnemen.

Pluis-niet-pluis

Aanbieders van alternatieve zorg (ook wel aangeduid als complementaire zorg) komen voor vergoeding door de zorgverzekeraars in aanmerking als zij in ieder geval beschikken over algemene basiskennis op medisch en psychosociaal gebied, en daarnaast over uitgebreidere kennis op minstens een van deze twee gebieden. Elke zorgverzekeraar bepaalt zelf de datum waarop zorgaanbieders moeten voldoen. Uiterlijk 1 januari 2017 voldoet iedere door de zorgverzekeraar geaccepteerde zorgaanbieder hieraan. Belangrijk onderdeel hiervan is het zogeheten pluis-niet-pluis-gevoel en medische- en psychosociale signalen die voor de zorgverleners aanleiding moeten zijn om door te verwijzen naar een reguliere, BIG-geregistreerde zorgverlener.

Accreditering

De opleidingseisen zijn opgesteld door PLATO (Platform Onderwijs, Opleiding en Organisatie) van de Universiteit Leiden, in opdracht van de zorgverzekeraars. Het CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland) gaat de basisopleidingen in de alternatieve zorg toetsen aan deze opleidingseisen, en al dan niet accrediteren. Naast deze basiskennis kunnen de zorgverzekeraars nog wel aanvullende eisen stellen.
Alternatieve zorg maakt geen deel uit van het basispakket. Vergoedingen hiervoor vallen onder de aanvullende verzekeringen. De polisvoorwaarden van de diverse zorgverzekeraars bieden duidelijkheid over de geboden vergoedingen.

 

Bron: Zorgverzekeraars Nederland

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante