Mantelzorg is niet alleen zorgen voor een ander

Mantelzorg is niet alleen zorgen voor een ander

07-11 2012 | 11:29 | Door: Angelique den Outer

Iedereen (jong of oud) kan er wel eens mee te maken krijgen dat je (tijdelijk) de zorg voor iemand in je naaste omgeving op je neemt. Het kan gaan om zorg voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende ouder, kind of ander familielid, vriend of buur. Velen doen het al jaren, zonder te beseffen dat ze mantelzorger zijn. Maar wat is een mantelzorger eigenlijk? En wat betekent deze rol voor je dagelijks leven?

 

Mantelzorgers

'Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende ouder, kind of ander familielid, vriend of buur Zij geven die zorg omdat ze een persoonlijke band hebben met die persoon. De zorg die zij geven is langdurig, intensief en afhankelijk van de behoefte van de zorgbehoevende. We spreken over mantelzorg als het gaat om zorg die de gewone zorg van mensen qua duur, intensiteit of zwaarte overstijgt' (definitie Mezzo, Vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg). Het aantal mantelzorgers in Nederland wordt geschat op zo'n 3.7 miljoen mensen. Hiervan zorgen 2,6 miljoen mensen meer dan acht uur per week of langer dan drie maanden voor een ander. Zo'n 1,1 miljoen mantelzorgers zorgen meer dan acht uur per week én langer dan drie maanden voor een ander.

 

Van zorgtaken tot spin in het zorgweb

Als iemand een beperking heeft of chronisch ziek is, heeft dat veelal gevolgen voor zijn of haar leven. Uiteenlopende zorg en hulp kunnen nodig zijn om de kwaliteit van leven, zelfredzaamheid en participatie in de maatschappij te behouden of te bevorderen. Dit alles heeft uiteraard ook invloed op het leven van de naasten. Vaak neem je uit liefde of vanzelfsprekendheid de zorg op je. Te denken valt aan huishoudelijk zorg (boodschappen doen, maaltijden bereiden, schoonmaken), persoonlijke verzorging (wassen, aan- en uitkleden), maar ook psychosociale ondersteuning. Naast deze zorgtaken voeren veel mantelzorgers ook de regie in het gehele proces. Ze zijn als het ware de spin in het zorgweb. Je gaat bijvoorbeeld mee naar afspraken bij artsen en specialisten. Je onderhoudt contacten met diverse (zorg)instanties. Je regelt de zorg, hulp en financiën zoals het aanvragen van diverse indicaties, hulpmiddelen, voorzieningen en financiële regelingen.

 

Een gezonde balans

Zorgen voor een ander bij wie je persoonlijk betrokken bent, is een mooie taak die je kunt vervullen. Naast je rol als mantelzorger ben je misschien ook moeder, kind, partner, vriend(in), werknemer, student, hobbyist, sporter e.d. De zorg kan soms zo intensief zijn dat andere taken of rollen in het gedrang komen. De uitdaging is om de balans te krijgen en te behouden in de rollen die je in je leven vervuld. Je bent continu bezig met stellen van prioriteiten en grenzen, het maken van keuzes en het nemen van tijd en ruimte om te voorkomen dat je uit balans raakt. Het tijdig bespreekbaar maken van je rol als mantelzorger bij je sociale omgeving, werkgever of studiebegeleider kan hierbij belangrijk zijn. Kortom, mantelzorg is niet alleen zorgen voor een ander, maar ook zorgen voor jezelf door een gezonde balans in je leven. Dit alles is misschien niet altijd even makkelijk, maar wel een voorwaarde om de zorg goed te kunnen blijven doen. Iemand zei ooit eens tegen mij: 'Als je niet goed voor jezelf zorgt, kan je er ook niet goed voor een ander zijn.'

 

Informatie en ondersteuning 

Als mantelzorger kan je zelf ook informatie, advies en praktische ondersteuning krijgen. Hierbij kan gedacht worden aan informatie en advies aangaande mogelijkheden van vervangende mantelzorg (respijtzorg), financiële regelgeving en hulp bij de aanvraag voor bijvoorbeeld zorg in de thuissituatie. Er is een landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg, te weten Mezzo. Hier vind je onder andere dagboeken van mantelzorgers, een forum en informatie over mantelzorg. Ook zijn er in het hele land steunpunten waar je als mantelzorger terecht kunt. Via de website van Mezzo kan je deze steunpunten vinden.

 

Dag van de mantelzorg

Op 10 november 2012 vindt de 15e Dag van de Mantelzorg plaats. Dit jaar is het thema 'Nu even niet'. Op en rond deze Dag organiseren steunpunten mantelzorg, gemeenten en andere organisaties activiteiten voor mantelzorgers. Om mensen die voor een ander zorgen eens in het zonnetje te zetten.

Wil je weten of bij jou in de buurt een activiteit wordt georganiseerd? Ga dan naar het overzicht activiteiten.

 

 

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorgvakantie

Sitemap | Disclaimer
Privacy beleid (AVG)

 

© 2012 - 2016 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante