Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een vergoeding voor noodzakelijke uitgaven die u door bijzondere omstandigheden niet kunt betalen. Bijvoorbeeld als u extra kosten heeft door ziekte. Bijzondere bijstand is bedoeld voor mensen met een laag inkomen. U hoeft dus geen bijstandsuitkering te hebben om bijzondere bijstand te krijgen. Ook bij een minimumloon of een AOW-pensioen kan bijzondere bijstand mogelijk zijn.

Hoogte en aanvragen Bijzonder bijstand

Bijzondere bijstand is een bijdrage voor bijzondere kosten. Soms wordt het hele bedrag vergoed, soms betaalt u zelf nog een deel. Dat deel heet het drempelbedrag.

U vraagt bijzondere bijstand zelf aan bij uw gemeente. De voorwaarden voor bijzondere bijstand verschillen per gemeente. De gemeente bekijkt hoe hoog de bijzondere bijstand is in uw geval. U kunt bij de sociale dienst in uw gemeente vragen of u bijzondere bijstand kunt krijgen.

Voor bijzondere bijstand gelden enkele voorwaarden:

  • U hebt te weinig inkomen en vermogen om noodzakelijke kosten zelf te betalen. Vermogen is bijvoorbeeld spaargeld, maar ook een dure auto.
  • De kosten zijn echt noodzakelijk en u kunt ze op geen enkele andere manier vergoed krijgen. Dus ook niet via een verzekering die u af had kunnen sluiten, of via een subsidieregeling. Kunt u een beroep doen op een andere uitkering of regeling die de kosten vergoedt? Dan heeft u geen recht op bijzondere bijstand.

Bijzondere bijstand en toeslagen

Ontvangt u voor bepaalde kosten een toeslag? Dan kunt u er meestal geen bijzondere bijstand voor krijgen. U ontvangt bijvoorbeeld geen bijzondere bijstand voor de kosten van kinderopvang als u kinderopvangtoeslag ontvangt.

Bijzondere bijstand voor ziektekosten

Kunt u uw ziektekosten niet zelf betalen? En vergoedt uw zorgverzekeraar deze kosten ook niet? Dan kunt u hiervoor misschien bijzondere bijstand krijgen. Bijvoorbeeld voor een bril of voor extra kosten van vervoer bij een ziekte of handicap. U kunt dit bij uw gemeente navragen.

Categoriale bijzondere bijstand

De gemeente kan mensen met een AOW-uitkering, chronisch zieken en gehandicapten zogenoemde categoriale bijzondere bijstand geven. U kunt dan ieder jaar bijzondere bijstand krijgen.

De gemeente kan deze bijstand ook geven aan ouders met schoolgaande kinderen. Bijvoorbeeld voor de contributie van een sportvereniging of de bibliotheek. Zo kunnen kinderen uit een gezin met een laag inkomen toch meedoen aan verschillende activiteiten.

Voor categoriale bijzondere bijstand moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden kunnen per gemeente verschillen. Uw gemeente kan u meer vertellen over de voorwaarden. Een gemeente is niet verplicht categoriale bijzondere bijstand te geven.

Bijzondere bijstand aanvragen

Bijzondere bijstand vraagt u aan bij de afdeling Sociale zaken in uw gemeente. Het is verstandig om de beslissing van de gemeente af te wachten vóórdat u de kosten maakt. Of u een vergoeding krijgt en hoe hoog die is, is afhankelijk van uw omstandigheden. Uw gemeente kan u hierover meer informatie geven.

 

Bron: Rijksoverheid

 

 

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante