Inkomensondersteuning (Gemeenten)

Hebt u meerkosten door uw handicap of chronische ziekte? En is uw inkomen te laag om deze kosten zelf te dragen? Dan kunt u bij de gemeente aankloppen voor financiële ondersteuning. Daarnaast kunt u mogelijk ook gebruik maken van twee algemene gemeentelijke regelingen: de individuele bijzondere bijstand en de individuele inkomensondersteuning.

Financiële ondersteuning gehandicapten en chronisch zieken

De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) geeft de gemeente een grote vrijheid bij het bepalen van de regels voor financiële ondersteuning van mensen met een handicap of chronische ziekte. De situatie kan daardoor per gemeente sterk verschillen.

  • De gemeente kan individuele financiële ondersteuning op maat bieden. U moet dan aantonen dat u meerkosten hebt vanwege uw handicap of ziekte en waar die kosten uit bestaan. Vallen deze kosten onder de regeling van de gemeente en is uw inkomen lager dan de norm die de gemeente hiervoor heeft vastgesteld, dan krijgt u een tegemoetkoming. De gemeente kan er ook voor kiezen om het geld dat hiervoor beschikbaar is in een fonds te storten dat beheerd wordt door de plaatselijke organisatie van mensen met een handicap, chronisch zieken of ouderen zelf.
  • De gemeente kan een algemene tegemoetkoming geven aan iedereen die aan de eisen voldoet. Het gaat dan om vaste bedragen, een zogenoemd 'forfaitair bedrag'.
  • De gemeente kan u een collectieve (aanvullende) zorgverzekering aanbieden. De premie wordt dan geheel of gedeeltelijk door de gemeente betaald.
  • De gemeente kan ervoor kiezen om geen of lagere eigen bijdragen te vragen voor voorzieningen, zoals huishoudelijke zorg of woningaanpassingen.
  • De gemeente kan ook kiezen voor combinaties van de voorgaande vormen van ondersteuning.

De gemeente mag grenzen stellen aan het inkomen of het vermogen van mensen die gebruik maken van de regeling. Maar er staat nadrukkelijk in de Wmo 2015 dat die grenzen ruimer mogen zijn dan het sociale minimum (bijstandsniveau). In dat geval komen ook mensen met een (iets) hoger inkomen in aanmerking voor deze ondersteuning.

Individuele bijzondere bijstand

Individuele bijzondere bijstand is een compensatie voor de aanschaf van dure spullen die u echt nodig hebt en die u niet zelf kunt betalen. Om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand moet u een laag inkomen hebben en geen of nauwelijks eigen vermogen. Het maakt niet uit waar dit inkomen vandaan komt: bijstand, arbeidsongeschiktheidsuitkering, AOW of werk.

Let op: vraag altijd eerst om individuele bijzondere bijstand, voordat u spullen gaat kopen. Geen enkele gemeente vergoedt de kosten achteraf. U krijgt dus pas bijzondere bijstand, als de gemeente vóór de aanschaf een toezegging heeft gedaan.

De gemeente mag zelf regels vaststellen om te bepalen wie in aanmerking komt voor individuele bijzondere bijstand. De gemeente bekijkt bij elke aanvraag nauwkeurig of u volgens de eigen gemeentelijke regeling in aanmerking komt voor bijzondere bijstand. Hoe bijzonder zijn uw omstandigheden? Hoe noodzakelijk zijn de kosten die u hebt gemaakt? Zijn er echt geen andere voorzieningen? Wat kunt u zelf betalen?

Individuele inkomenstoeslag

Leeft u langdurig van een laag inkomen, hebt u geen of nauwelijks eigen vermogen en is er door uw situatie geen uitzicht op verbetering van uw inkomenssituatie, dan kunt bij de gemeente een individuele inkomenstoeslag aanvragen.

De gemeente mag zelf regels vaststellen om te bepalen wie in aanmerking komt voor de toeslag. Bovendien wordt elk geval individueel beoordeeld. Ook de hoogte van de toeslag kan per gemeente verschillen.

Meer informatie

Informeer naar de mogelijkheden bij uw gemeente. Of neem contact op met uw (plaatselijke) patiëntenvereniging of gehandicaptenorganisatie.

Bron: Meerkosten.nl

 

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Gratis nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen in de wereld van zorg & hulp?

Meld je aan voor de nieuwsbrief
 

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante