Jonggehandicaptenkorting

Als u recht heeft op Wajong, kunt u jonggehandicaptenkorting krijgen. Ook ontvangt u misschien een Tegemoetkoming arbeidsongeschikten.

Jonggehandicaptenkorting

De jonggehandicaptenkorting is een bedrag dat u minder aan belasting betaalt als u recht heeft op Wajong. De hoogte van de jonggehandicaptenkorting is in 2019 € 737.

Hoe krijg ik de jonggehandicaptenkorting?

  • Betalen wij u een Wajong-uitkering? Of heeft u naast uw Wajong-uitkering een WAO-, WAZ- of WIA-uitkering? Dan verrekenen wij de korting met uw uitkering. U hoeft dan niets te doen.
  • Heeft u inkomsten uit werk? En past uw werkgever de loonheffingskorting voor u toe? Dan kunt u in de volgende gevallen aan uw werkgever vragen de jonggehandicaptenkorting toe te passen:
    • U ontvangt geen Wajong-uitkering meer omdat u zelf genoeg verdient. Maar u heeft nog wel recht op oude Wajong. Uw werkgever kan de korting dan verrekenen met uw loon.
    • U ontvangt uw uitkering via uw werkgever. Uw werkgever kan de korting dan verrekenen met uw loon en uw uitkering.
  • U kunt de korting zelf terugvragen bij de Belastingdienst.

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

Als u op 1 juli recht heeft op een Wajong-uitkering, krijgt u datzelfde jaar ook de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten. Dit is een jaarlijkse vergoeding voor de extra ziektekosten die u maakt. Wij maken de tegemoetkoming eind september aan u over. U ontvangt het bedrag automatisch op uw rekening. U hoeft hiervoor niets te doen. Krijgt u uw uitkering via uw werkgever of een instantie? Dan krijgt u de tegemoetkoming rechtstreeks via UWV.

Het bedrag van de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten in 2018 is € 177,68 netto. Dit bedrag is vastgesteld door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Bron: UWV

Vind zorg, hulp en informatie

 

Gevolgen miljoenennota 2020 voor zorg en welzijn

De Miljoenennota en Rijksbegroting worden op Prinsjesdag (dinsdag 17 september 2019) weer bekend gemaakt.

Lees hier wat de gevolgen van de Miljoenennota 2020 zijn voor zorg en welzijn

Wonen, zorg &  leven

Uw eigen appartement in een kleinschalig, sfeervol pand. Alle benodigde zorg 24 uur per dag binnen handbereik. Veel persoonlijke aandacht voor uw welzijn. 15 locaties in Nederland.

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante