Ophoging van de arbeidsongeschiktheidsuitkering

Bij volledige arbeidsongeschiktheid bedraagt een uitkering maximaal 75% van het laatst verdiende loon (met een bovengrens) of 75% van het minimumloon. Ben je niet alleen volledig arbeidsongeschikt, maar ook sterk afhankelijk van hulp en ondersteuning in je dagelijks leven, dan kan dit percentage verhoogd worden naar 85% of zelfs 100%

 

Om voor deze verhoging in aanmerking te komen, gelden de volgende criteria.
  • U krijgt een uitkering op grond van de WIA, WAO, WAZ of Wajong.
  • U bent 80-100% arbeidsongeschikt.
  • U woont zelfstandig. Je bent dus niet opgenomen in een ziekenhuis, revalidatiecentrum of AWBZ-instelling zoals een verpleeghuis, verzorgingshuis of woonvorm voor gehandicapten.
  • U hebt dagelijks en blijvend hulp of verzorging van anderen nodig bij zaken als wassen, aankleden en toiletbezoek. Kun je hierdoor helemaal niet meer alleen zijn, dan kan je uitkering verhoogd worden naar 100%. Kun je je nog wel een deel van de tijd alleen redden, dan kan je uitkering verhoogd worden naar 85%.

In de volgende gevallen wordt de verhoging van 100% teruggebracht naar 85% en de verhoging van 85% naar 75%.

  • U gaat 4 dagen per week (of meer) naar de dagopvang van een AWBZ-instelling.
  • U woont in een woonvorm waar je hulp op afroep krijgt.
  • U krijgt zorg of hulp vanuit de AWBZ of de Wmo, al dan niet via een persoonsgebonden budget.
  • U volgt speciaal onderwijs.

 

Meer informatie

Meer informatie over de verhoging van de arbeidsongeschiktheidsuitkering is te vinden op de website van UWV

 

Bron: www.meerkosten.nl

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorgvakantie

Sitemap | Disclaimer
Privacy beleid (AVG)

 

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante