Ophoging van de arbeidsongeschiktheidsuitkering

Bij volledige arbeidsongeschiktheid bedraagt een uitkering maximaal 75% van het laatst verdiende loon (met een bovengrens) of 75% van het minimumloon. Ben je niet alleen volledig arbeidsongeschikt, maar ook sterk afhankelijk van hulp en ondersteuning in je dagelijks leven, dan kan dit percentage verhoogd worden naar 85% of zelfs 100%

 

Om voor deze verhoging in aanmerking te komen, gelden de volgende criteria.
  • U krijgt een uitkering op grond van de WIA, WAO, WAZ of Wajong.
  • U bent 80-100% arbeidsongeschikt.
  • U woont zelfstandig. Je bent dus niet opgenomen in een ziekenhuis, revalidatiecentrum of AWBZ-instelling zoals een verpleeghuis, verzorgingshuis of woonvorm voor gehandicapten.
  • U hebt dagelijks en blijvend hulp of verzorging van anderen nodig bij zaken als wassen, aankleden en toiletbezoek. Kun je hierdoor helemaal niet meer alleen zijn, dan kan je uitkering verhoogd worden naar 100%. Kun je je nog wel een deel van de tijd alleen redden, dan kan je uitkering verhoogd worden naar 85%.

In de volgende gevallen wordt de verhoging van 100% teruggebracht naar 85% en de verhoging van 85% naar 75%.

  • U gaat 4 dagen per week (of meer) naar de dagopvang van een AWBZ-instelling.
  • U woont in een woonvorm waar je hulp op afroep krijgt.
  • U krijgt zorg of hulp vanuit de AWBZ of de Wmo, al dan niet via een persoonsgebonden budget.
  • U volgt speciaal onderwijs.

 

Meer informatie

Meer informatie over de verhoging van de arbeidsongeschiktheidsuitkering is te vinden op de website van UWV

 

Bron: www.meerkosten.nl

Gratis nieuwsbr ief
Blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen met onze nieuwsbrief

E-mail
 

PartnersHandicare Trapliften                  

Ook een vermelding op de site?
Bekijk de diverse publicatiemogelijkheden

Vind zorg, hulp en informatie


 

De  Wat gevolgen van het Regeerakkoord voor de zorg?

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact 
Sitemap | Disclaimer

PR mogelijkheden
Promotiepakket
(Pers)berichten en events
Adverteren site en nieuwbrief

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorgvakantie

Samenwerkingspartners
JoHo | Het Coachhuis | Ik zoek loopbaanbegeleiding

Gratis Nieuwsbrief
Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen in de wereld van zorg & hulp? Meld je aan

Volg Atlas van Zorg & Hulp
Twitter
Linked In
Facebook
Nieuwsbrief
RSS feed

 

© 2012 - 2016 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante