Toeslag UWV

Een toeslag is een aanvulling op uw inkomen. Ontvangt u een uitkering van UWV? Of bent u langer dan een jaar ziek en betaalt uw werkgever u een lager loon? En komen de totale inkomsten van u en uw partner en/of huisgenoot dan onder het sociaal minimum? Dan kunt u mogelijk een toeslag krijgen.
Als u toeslag van UWV ontvangt heeft u ook een aantal extra plichten.

Ook de gemeente en de Belastingdienst hebben regelingen, waarmee u uw inkomen kunt aanvullen.

Wanneer kan ik een toeslag van UWV krijgen?

Als u 18 jaar of ouder bent én uw inkomen of de gezamenlijke inkomsten met uw partner of huisgenoot lager is dan het sociaal minimum, kunt u een toeslag krijgen in de volgende situaties:

  • U heeft een uitkering van UWV.
  • U bent langer dan een jaar ziek en uw werkgever betaalt u een lager loon dan het sociaal minimum dat voor u geldt.

Wij kijken ook naar uw leefsituatie?

  • Bent u alleenstaand? Dan kijken wij naar uw inkomsten.
  • Tot 1 januari 2015 was het ook van invloed of u thuiswonende kinderen heeft voor wie u kinderbijslag krijgt. Sinds 1 januari 2015 maakt het niet meer uit of u thuiswonende kinderen heeft voor wie u kinderbijslag ontvangt.
  • Bent u getrouwd of daarmee gelijkgesteld? Dan tellen wij ook de inkomsten van uw partner mee. Dat kan betaald werk zijn, een uitkering, pensioen of bijvoorbeeld studiefinanciering.

We kijken dus naar de totale inkomsten van u en uw eventuele partner/huisgenoot om te bepalen of u recht heeft op een toeslag.

Dagloon

Soms vult onze toeslag uw inkomen of de gezamenlijke inkomsten met uw partner of huisgenoot niet aan tot dit sociaal minimum, maar tot maximaal uw dagloon. Dat is het geval als uw dagloon lager is dan het voor u geldende sociaal minimum. Uw dagloon is het bedrag waarop uw uitkering is gebaseerd.

Heeft u of uw partner/huisgenoot naast uw UWV-uitkering betaald werk? Dan telt dit inkomen gedeeltelijk mee bij de berekening van de toeslag. Het UWV telt dan maximaal 15% van het bruto minimumloon niet mee als inkomen. Na maximaal 2 jaar tellen we het inkomen volledig mee.

Heeft u of uw partner/huisgenoot naast uw UWV-uitkering overige inkomsten, bijvoorbeeld een andere uitkering of pensioen? Dan worden deze inkomsten gelijk volledig meegeteld bij de berekening van de toeslag.

Hoe vraag ik een toeslag van UWV aan?

Vraag de toeslag altijd aan binnen de eerste 6 weken dat u de UWV-uitkering krijgt of uw gezinssituatie of inkomsten zijn veranderd. Is uw aanvraag later bij ons binnen? Dan krijgt u mogelijk een lagere toeslag. Hoe u de toeslag aanvraagt, hangt af van de uitkering die u heeft of uw situatie.

Meer informatie

Kijk op de website van het UWV

Bron: UWV

 

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Gratis nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen in de wereld van zorg & hulp?

Meld je aan voor de nieuwsbrief
 

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante