Uitgestelde bezuinigingen WW en Ontslagrecht uit regeerakkoord

LET OP: Onderstaande bezuinigingen uit het regeerakkoord m.b.t. het ontslagrecht en de WW ten aanzien van volgend jaar zijn voorlopig uitgesteld. Werkgevers, werknemers en het kabinet zijn tot een sociaal akkoord gekomen op 11 april 2013. Een overzicht van de gemaakte afspraken tussen de sociale partners zie je hierboven weergegeven.

Lees hier de veranderingen WW en Ontslagrecht op basis van het Sociaal akkoord

De werking van de arbeidsmarkt zal voor alle werknemers verder moeten verbeteren.  Kansen van vooral oudere werknemers op nieuw werk zijn te laag en flexwerkers  verdienen betere bescherming. Een snelle doorstroming van baan naar baan, met een zo  kort mogelijke terugval op een uitkering, is voor iedereen wenselijk. Door het ontslagrecht te hervormen en de Werkloosheidswet (WW) te moderniseren kan de route  van werk naar werk sterk worden verkort. We streven naar overeenstemming met de sociale partners over een sociale agenda waarvan deze plannen deel uitmaken.

Modernisering WW

 • De maximale WW-duur wordt per 1-7-2014 voor nieuwe instroom in de WW beperkt tot 24 maanden
 • De hoogte van de uitkering wordt eerste 12 maanden betreft een loongerelateerde uitkering. De vervolguitykering bedraagt 70% vann het wettelijk minimum loon en duurt maximaal 12 maanden vervolguitkering van 70% WML.
 • De opbouw van het arbeidsverleden wordt aangepast.De opbouw in de eerste 10 jaar is 1 maand WW per gewerkt jaar en daarna is de opbouw een halve maand WW per gewerkt jaar.
 • Het reeds opgebouwde arbeidsverleden van voor 2014 wordt gerespecteerd, zodat de jaren die liggen voor het kalenderjaar 2014 blijven tellen voor 1 jaar en de jaren 2014 en later tellen voor ½ jaar vanaf het 11e jaar arbeidsverleden.
 • Deze wijzigingen gelden niet voor mensen die op dat moment al een WW-uitkering hebben.
 • De werkgever wordt niet verantwoordelijk voor de eerste zes maanden van de WW-uitkering van ontslagen werknemers. De werkgever gaat m.i.v. 1 januari 2014 een hogere WW-premie betalen en waarschijnlijk komt er een gedifferentieerde WW-premie.
 • De WW-premie wordt verhoogd en mogelijk per werkgever gedifferentieerd op basis van criteria van goed werkgeverschap.
 • Voor 55-plussers die ontslagen worden, gaat de Inkomensvoorziening voor oudere werklozen (IOW) gelden, zonder partner- of vermogenstoets en met sollicitatieplicht. De IOAW vervalt in 2014.

Hervorming Onslagrecht.

 • Preventieve ontslagtoets in de vorm van een verplichte adviesaanvraag aan de Uitvoeringsorganisatie Werknemersverzekeringen (UWV). Criteria voor rechtmatig ontslag worden nauwkeurig omschreven. De parallelle route via de kantonrechter vervalt. Het UWV gaat het overgrote deel van de aanvragen binnen vier weken afhandelen (nu zes weken).
 • Bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen blijft het UWV dezelfde toetsingscriteria hanteren als tot nu toe. Werkgevers zullen een transitiebudget moeten betalen, tenzij het ontslag ingegeven is door de slechte financiële situatie van de werkgever en de werkgever failliet zal gaan als hij aan die verplichting moet voldoen.
 • De preventieve UWV-toets vervalt als in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is voorzien in een qua inhoud en snelheid vergelijkbare procedure.
 • Een werkgever kan zich tot de rechter wenden als hij iemand wil ontslaan in strijd met het opzegverbod, of een tijdelijk contract wil ontbinden terwijl de arbeidsovereenkomst die mogelijkheid niet biedt.
 • Een ontslagen werknemer kan zich tot de rechter wenden. Die zal het UWV-advies zwaar laten wegen. De toetsingscriteria voor de rechter worden identiek aan de criteria die het UWV toepast voor een werkgever.
 • Indien de rechter een ontslag onterecht vindt of in hoofdzaak aan de werkgever te wijten, kan hij een vergoeding toekennen. Indien de werkgever is afgeweken van een negatief ontslagadvies van het UWV, kan de rechter het ontslag ook ongedaan maken.
 • De ontslagvergoeding bedraagt maximaal een half maandsalaris per dienstjaar, met een grens van 75.000 euro. Er is geen mogelijkheid tot hoger beroep.
 • Werknemers hebben bij ontslag in de periode tussen twee banen recht op de volgende voorzieningen. Allereerst de bestaande wettelijke opzegtermijn van één tot vier maanden, afhankelijk van de duur van het dienstverband. Daarnaast is de werkgever bij onvrijwillig ontslag of het niet verlengen van een tijdelijk contract van minstens een jaar een vergoeding voor scholing in de vorm van een transitiebudget verschuldigd. De omvang van dit budget bedraagt een kwart maandsalaris per dienstjaar met een maximum van vier maandsalarissen.

Bron: Regeerakkoord

 

Nieuwsbrief Zorg & Hulp

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de Wereld van Zorg & Welzijn?

  Meld je aan voor de gratis Nieuwsbrief

 

PartnersHandicare Trapliften              

Vind zorg, hulp en informatie

 

Wonen, zorg & leven

Uw eigen appartement in een kleinschalig, sfeervol pand. Alle benodigde zorg 24 uur per dag binnen handbereik. Veel persoonlijke aandacht voor uw welzijn. 15 locaties in Nederland.

Gratis nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen in de wereld van zorg & hulp?

Meld je aan voor de nieuwsbrief
 

Op zoek naar een (andere) baan?

Een overzicht van professionele loopbaan-, outplacement- en re-integratiebureaus die ondersteuning hierin kunnen bieden

Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante