Loondoorbetaling bij ziekte

 

U ontvangt in het 1e ziektejaar minstens 70% van uw loon en minimaal het minimumloon. U kunt meer loon doorbetaald krijgen als hier afspraken over staan in uw cao of in uw arbeidsovereenkomst. Orgaandonoren en zwangere of net bevallen vrouwen die hierdoor ziek zijn, krijgen 100% van hun dagloon.

2e ziektejaar

Ook in uw 2e ziektejaar betaalt uw werkgever u minimaal 70% van uw loon. Maar uw werkgever hoeft dat niet meer aan te vullen tot het minimumloon. Als uw (gezins)inkomen daarmee onder het sociaal minimum komt, kunt u bij UWV een toeslag aanvragen.

Loondoorbetaling maximaal 170%

De sociale partners (organisaties van werkgevers en werknemers) hebben de volgende afspraak gemaakt over doorbetaling van loon bij ziekte. Over 2 ziektejaren betaalt uw werkgever, inclusief eventuele aanvullingen, maximaal 170% van uw laatstverdiende loon. Hoe dit precies wordt ingevuld, staat in uw cao.

Hoogte loon na 2 ziektejaren

Tijdens uw ziekte kunt u misschien wel korter werken. Of aangepast werk doen. Misschien verandert dat ook niet meer. Het is dan verstandig om na de 2 ziektejaren vast te leggen wat uw ‘normale werk’ is. De wet noemt dit ‘bedongen arbeid’. Want als u opnieuw ziek wordt, heeft u alleen recht op loon over uw normale werk. Maak hierover afspraken met uw werkgever en laat uw arbeidscontract aanpassen. 

Uitzendkrachten en werknemers met een tijdelijk contract sneller aan het werk na ziekte

Sinds 1 januari 2013 moeten werkgevers en UWV zich meer inspannen om tijdelijke zieke werknemers weer aan het werk te helpen. Daarnaast betalen werkgevers meer premie als meer werknemers een ziektewetuitkering krijgen. Ook zieke werknemers zelf worden meer gestimuleerd om snel weer te gaan werken.

Bron: Rijksoverheid

 

PartnersHandicare Trapliften              

Vind zorg, hulp en informatieVeel bezochte onderwerpen

Wetgeving zorg
Zorgvakanties
Particuliere woonzorg
Hulpmiddelen

Wijzer per aandoening

Zorgthuis of in een instelling 
Regelingen voor mantelzorgers
Re-integratie
Jobcoach

Wat zijn de laatste hooroplossingen

Als het hoorvermogen achteruit gaat dan verloopt het horen minder goed en is er meer luisterinspanning nodig. Het slecht kunnen horen gaat gepaard met sociale isolatie, gevoelens van angst, depressie en onzekerheid. Dankzij de verschillende hooroplossingen die worden aangeboden kan een slechthorende naar tevredenheid horen.

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante