Loondoorbetaling bij ziekte

 

Uw werkgever betaalt uw loon maximaal 2 jaar lang door. U ontvangt dan minstens 70% van uw laatstverdiende loon. Dit geldt als u een vast contract of een tijdelijk contract heeft.

Tijdelijk aflopend contract: loondoorbetaling

Als uw tijdelijke contract tijdens uw ziekte afloopt, hoeft uw werkgever geen loon meer door te betalen. Hij meldt u dan ziek bij UWV. UWV helpt u ook om weer werk te vinden.

Bent u langer dan 6 weken ziek als uw tijdelijke contract afloopt? Dan stelt u samen met uw werkgever een re-integratieverslag op. Hiermee beoordeelt UWV of u en uw werkgever genoeg hebben gedaan om u weer te kunnen laten werken.

Mensen zonder werkgever: ziektewetuitkering

Mensen zonder werkgever kunnen een ziektewetuitkering aanvragen bij UWV. Dit geldt bijvoorbeeld voor uitzendkrachten zonder vast contract met het uitzendbureau en andere flexwerkers. De uitkering bedraagt minstens 70% van het dagloon (met als grens het maximumdagloon). UWV zorgt voor de begeleiding en re-integratie.

Zelfstandig ondernemers en freelancers kunnen zich vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet.

Oproepkracht: doorbetaling loon of ziektewet

Bent u oproepkracht en wordt u ziek? Dan bepaalt uw contract of de werkgever uw loon doorbetaalt of dat u een ziektewetuitkering krijgt.

Bron: Rijksoverheid

 

Vind zorg, hulp en informatie

 

Gevolgen miljoenennota 2020 voor zorg en welzijn

De Miljoenennota en Rijksbegroting worden op Prinsjesdag (dinsdag 17 september 2019) weer bekend gemaakt.

Lees hier wat de gevolgen van de Miljoenennota 2020 zijn voor zorg en welzijn

Wonen, zorg &  leven

Uw eigen appartement in een kleinschalig, sfeervol pand. Alle benodigde zorg 24 uur per dag binnen handbereik. Veel persoonlijke aandacht voor uw welzijn. 15 locaties in Nederland.

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante