Loondoorbetaling bij ziekte

 

Als een werknemer ziek is, betaalt de werkgever (een deel van) het salaris door. Dit is wettelijk bepaald.

Twee jaar doorbetaling
Als je als werknemer ziek wordt betaalt je werkgever je salaris door. Dat zijn werkgevers de eerste twee jaar van je ziekte verplicht. Zit er tussen twee ziekteperiodes minder dan vier weken herstel, dan mag je werkgever de ziekteperiodes bij elkaar optellen.

De loonbetalingsplicht stopt als je niet meer ziek bent. Bij onenigheid hierover kun je een second opinion vragen bij UWV en eventueel een loonvordering instellen bij de rechter.

Langer dan twee jaar
Je werkgever mag je loon ook langer dan 104 weken doorbetalen. Hij kan daar bijvoorbeeld voor kiezen als je al weer voor een deel aan het werk bent en je op termijn weer helemaal aan de slag kunt. Je hoeft dan geen WIA-uitkering aan te vragen. In sommige gevallen móét je werkgever je loon langer doorbetalen. Namelijk als UWV vindt dat je werkgever zich niet genoeg voor uw re-integratie heeft ingespannen. 

Hoeveel?
Over die twee jaar samen mag je werkgever maximaal 170% van je laatstverdiende loon doorbetalen. De meeste zieke werknemers krijgen het eerste jaar 100% en het tweede jaar 70% doorbetaald. Hoeveel je precies krijgt, staat in je cao. Heb je geen cao? Vraag dan aan je werkgever wat de regels zijn. Je krijgt in het eerste jaar nooit minder dan het minimumloon. In het tweede jaar kan jouw loon lager dan het minimumloon zijn.

Geen werkgever: Ziektewet
Sommige werknemers hebben geen werkgever (meer) om het salaris door te betalen. Bijvoorbeeld werklozen, uitzendkrachten en werknemers van wie het contract afloopt terwijl ze ziek zijn. Zij kunnen bij ziekte een uitkering krijgen op grond van de Ziektewet.

Voor wie
De regeling loondoorbetaling geldt voor alle werknemers met een tijdelijke of vaste arbeidsovereenkomst.

Bron: Rijksoverheid.nl.

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante