Loondoorbetaling bij ziekte

 

Als een werknemer ziek is, betaalt de werkgever (een deel van) het salaris door. Dit is wettelijk bepaald.

Twee jaar doorbetaling
Als je als werknemer ziek wordt betaalt je werkgever je salaris door. Dat zijn werkgevers de eerste twee jaar van je ziekte verplicht. Zit er tussen twee ziekteperiodes minder dan vier weken herstel, dan mag je werkgever de ziekteperiodes bij elkaar optellen.

De loonbetalingsplicht stopt als je niet meer ziek bent. Bij onenigheid hierover kun je een second opinion vragen bij UWV en eventueel een loonvordering instellen bij de rechter.

Langer dan twee jaar
Je werkgever mag je loon ook langer dan 104 weken doorbetalen. Hij kan daar bijvoorbeeld voor kiezen als je al weer voor een deel aan het werk bent en je op termijn weer helemaal aan de slag kunt. Je hoeft dan geen WIA-uitkering aan te vragen. In sommige gevallen móét je werkgever je loon langer doorbetalen. Namelijk als UWV vindt dat je werkgever zich niet genoeg voor uw re-integratie heeft ingespannen. 

Hoeveel?
Over die twee jaar samen mag je werkgever maximaal 170% van je laatstverdiende loon doorbetalen. De meeste zieke werknemers krijgen het eerste jaar 100% en het tweede jaar 70% doorbetaald. Hoeveel je precies krijgt, staat in je cao. Heb je geen cao? Vraag dan aan je werkgever wat de regels zijn. Je krijgt in het eerste jaar nooit minder dan het minimumloon. In het tweede jaar kan jouw loon lager dan het minimumloon zijn.

Geen werkgever: Ziektewet
Sommige werknemers hebben geen werkgever (meer) om het salaris door te betalen. Bijvoorbeeld werklozen, uitzendkrachten en werknemers van wie het contract afloopt terwijl ze ziek zijn. Zij kunnen bij ziekte een uitkering krijgen op grond van de Ziektewet.

Voor wie
De regeling loondoorbetaling geldt voor alle werknemers met een tijdelijke of vaste arbeidsovereenkomst.

Bron: Rijksoverheid.nl.

Gratis nieuwsbr ief
Blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen met onze nieuwsbrief

E-mail
 

PartnersHandicare Trapliften                  

Ook een vermelding op de site?
Bekijk de diverse publicatiemogelijkheden

Vind zorg, hulp en informatie


 

De  Wat gevolgen van het Regeerakkoord voor de zorg?

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact 
Sitemap | Disclaimer

PR mogelijkheden
Promotiepakket
(Pers)berichten en events
Adverteren site en nieuwbrief

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorgvakantie

Samenwerkingspartners
JoHo | Het Coachhuis | Ik zoek loopbaanbegeleiding

Gratis Nieuwsbrief
Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen in de wereld van zorg & hulp? Meld je aan

Volg Atlas van Zorg & Hulp
Twitter
Linked In
Facebook
Nieuwsbrief
RSS feed

 

© 2012 - 2016 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante