Van Wsw naar Participatiewet

Op 1 januari 2015 is een nieuwe wet ingegaan: de Participatiewet. De Wet sociale werkvoorziening vervalt dan. Vanaf 2015 kunnen er geen nieuwe mensen meer aan het werk in de Wsw.

Sociale Werkvoorziening

Voor mensen met een gezondheidsbeperking is werken in een gewone baan soms niet mogelijk. Werken in de sociale werkvoorziening (SW) kan dan een oplossing zijn. SW wordt ook wel sociale werkplaats, beschermde werkplek of beschermende arbeid genoemd.

Aangepast werk
De SW is bedoeld voor mensen die door lichamelijke, psychische en/of verstandelijke beperkingen aangewezen zijn op een 'aangepaste' baan.

In de SW wordt het werk aangepast aan uw mogelijkheden. De SW biedt je een echte baan. Je werkt met collega’s en je krijgt een gewoon salaris. Ook kun je een cursus of opleiding volgen naast je werk.

Voorwaarden voor sociale werkvoorziening
Je mag alleen werken in de SW met een zogenoemde indicatie Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Je komt hiervoor in aanmerking als de volgende voorwaarden voor je gelden:

  • je hebt een handicap waardoor u niet in een gewone baan kunt werken;

  • je kunt wel werken in een aangepaste omgeving;

  • je bent in staat om regelmatig te werken;

  • je wilt zelf graag een baan;

  • je staat ingeschreven bij UWV WERKbedrijf.

UWV WERKbedrijf onderzoekt of de voorwaarden voor jou gelden.

Aanmelding voor Wsw
Wil je graag werken in de sociale werkvoorziening? Dan vraag je een gesprek aan bij een UWV WERKbedrijf-kantoor. Dat doe je met het aanmeldingsformulier. Daarna krijg je een uitnodiging voor een gesprek. Samen bespreek je of de sociale werkvoorziening iets voor je is.

Indicatie aanvragen
De procedure om een indicatie aan te vragen bestaat uit vier stappen:

  • Stap 1: inschrijven en aanmelden

  • Stap 2: informatief gesprek

  • Stap 3: aanvraagprocedure

  • Stap 4: besluit

Stap 1: inschrijven en aanmelden

Ben je ingeschreven bij het WERKbedrijf, dan kun je je aanmelden voor de indicatie WSW. Dit mag ook door iemand anders worden gedaan, zolang je de aanmelding maar zelf ondertekent.

Stap 2: informatief gesprek

Het WERKbedrijf nodigt je uit voor een informatief gesprek. Na afloop weet je of de WSW geschikt voor je is en wat jouw kansen zijn op een indicatie WSW. Verder krijg je informatie over de aanvraagprocedure en een aanvraagformulier.

Stap 3: aanvraagprocedure

Heb je het aanvraagformulier ingevuld en afgeleverd bij het WERKbedrijf, dan beoordeelt het WERKbedrijf jouw aanvraag. Vervolgens word je uitgenodigd voor een intakegesprek. Daarna doet het WERKbedrijf eventueel aanvullend onderzoek.
Let op: stap 2 en 3 kunnen gecombineerd worden. Het kan zijn dat het WERKbedrijf je tegelijkertijd uitnodigt voor een informatief gesprek en voor een intakegesprek. Je hebt dan één gesprek met het WERKbedrijf waarin je eerst informatie krijgt en daarna het door je ingevulde en opgestuurde aanvraagformulier wordt besproken met jou.

Stap 4: besluit

Binnen zestien weken neemt het WERKbedrijf een besluit over de indicatie WSW. Het WERKbedrijf bepaalt ook de geldigheidsduur van de indicatie WSW. Per brief hoor je of je een indicatie krijgt. Als je het niet eens bent met dit besluit, kun je hiertegen beroep aantekenen.

Aan de slag met een indicatie
Met een indicatie kun je werken bij een SW-bedrijf of begeleid werken. Bij begeleid werken kom je in een gewoon bedrijf, bijvoorbeeld in een supermarkt, een restaurant of een kantoor. Jouw baan wordt dan aangepast aan jouw mogelijkheden. Ook word je ondersteund door een begeleider.
Als begeleid werken niet mogelijk is voor je, dan kun je werken bij een bedrijf in de SW.

De gemeente zoekt een geschikte baan voor jou. Het kan zijn dat jouw gemeente een wachtlijst heeft. Dan moet je wachten op een baan.

Afwijzing?
Het is mogelijk dat je geen indicatie krijgt. Dan mag je niet in de SW werken. Het WERKbedrijf bekijkt dan welke andere mogelijkheden je hebt. Misschien kun je met een aantal aanpassingen een baan krijgen in het bedrijfsleven. Of misschien past een vorm van dagbesteding beter bij jou.

Herindicatie
Een indicatie WSW is meestal enkele jaren geldig. Na die periode onderzoekt UWV WERKbedrijf of de SW nog steeds de beste werkplek is voor jou. Dit onderzoek heet herindicatie WSW. De gemeente of jouw werkgever moet de herindicatie WSW aanvragen.

UWV WERKbedrijf doet het onderzoek bij een herindicatie. Hiervoor krijgt het WERKbedrijf informatie van jouw werkgever en jouw begeleider. Het WERKbedrijf onderzoekt de aanpassingen op jouw werkplek en hoe je functioneert. Bij de herindicatie wordt ook jouw gezondheidsbeperking opnieuw bepaald.

PartnersHandicare Trapliften              

Vind zorg, hulp en informatie

 

Wonen, zorg & leven

Uw eigen appartement in een kleinschalig, sfeervol pand. Alle benodigde zorg 24 uur per dag binnen handbereik. Veel persoonlijke aandacht voor uw welzijn. 15 locaties in Nederland.

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante