Outplacement

Outplacement is een begrip dat wordt gebruikt indien voor een werknemer van een organisatie als gevolg van een aangekondigd of vastgesteld ontslag deskundige ondersteuning wenselijk is.

Bij outplacement komen werknemer en werkgever meestal overeen dat de werknemer (betaald) op zoek gaat naar een andere baan, soms zelfs een andere richting. De werknemer keert niet meer terug op de oude werkplek. Er wordt vrijwel altijd een termijn gesteld aan het outplacementtraject: de werknemer wordt geacht binnen een aantal maanden een nieuwe baan gevonden te hebben. Zo niet, dan volgt alsnog ontslag. Een outplacementtraject maakt veelal deel uit van het sociaal plan bij een reorganisatie.

Outplacement wordt vaak aangeboden in geval van:

  • een onoplosbaar arbeidsconflict
  • reorganisatie
  • vastlopen in de carrière

Het traject

Tijdens een outplacementtraject doorloop je een aantal fasen, afhankelijk van je persoonlijke situatie.

  1. Verwerking: Een outplacementtraject wordt vaak ingezet vanwege een arbeidsconflict of  reorganisatie. Dit is brengt veelal emoties met zich aanmerking komt heeft vaak onprettige werkervaringen achter de rug. Een arbeidsconflict, een reorganisatie, ontslag wegens overtolligheid etcetera. Het vergt vaak tijd om daar overheen te komen.
  2. Zelfonderzoek: Zelfonderzoek is een belanrijk onderdeel van een outplacementtraject. Er komen vragen aan de orde als: wat ben ik, wat kan ik, wat wil ik? Wat zijn mijn sterke en zwakke punten? Een beroepskeuzetest kan deel uitmaken van dit zelfonderzoek. Middels dit zelfonderzoek kan ook inzicht worden verkregen of (om)scholing nodig is.
  3. Arbeidsmarktoriëntatie: Indien je voor jezelf duidelijk hebt welk beroep het beste bij je past kun je je actief gaan oriënteren op de arbeidsmarkt. Is er veel werkgelegenheid in de baan van je keuze en welke eisen worden meestal gesteld aan werknemers voor deze baan?
  4. Sollicitatietraining: Veel mensen die in een outplacementtraject terechtkomen hebben al jaren niet meer gesolliciteerd. Tijdens een outplacementtraject zal je curriculum vitea kritisch worden bekeken en waarnodig aangepast aan (nieuwe) wensen van mogelijke werkgevers. Ook het schrijven van sollicitatiebrieven en het oefenen van sollicitatiegesprekken komt in een outplacementtraject vaak aan bod.
  5. Solliciteren: Solliciteren door middel van netwerken en open sollicitaties

Kosten

Een volledig outplacementtraject bedraagt minimaal € 3. 000 tot € 10.000. De precieze outplacement kosten hangen af van de duur, de intensiteit, samenstelling trajectonderdelen.

Onbelast vergoeden

De kosten van outplacement kan de werkgever onbelast vergoeden. Ook de verstrekking van outplacementfaciliteiten hoeft niet tot het loon te worden gerekend. Lees verder

Vind een bureau voor Outplacement

Op zoek naar een (andere) baan of re-integreren op de arbeidsmarkt?

Een overzicht van professionele loopbaan-, outplacement- en re-integratiebureaus die ondersteuning hierin kunnen bieden

Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Noord-Brabant

Noord-Holland
Limburg
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland

De vier grote steden

Amsterdam
Rotterdam
Den Haag
Utrecht

 

PartnersHandicare Trapliften              

Vind zorg, hulp en informatieVeel bezochte onderwerpen

Wetgeving zorg
Zorgvakanties
Particuliere woonzorg
Hulpmiddelen

Wijzer per aandoening

Zorgthuis of in een instelling 
Regelingen voor mantelzorgers
Re-integratie
Jobcoach

Wat zijn de laatste hooroplossingen

Als het hoorvermogen achteruit gaat dan verloopt het horen minder goed en is er meer luisterinspanning nodig. Het slecht kunnen horen gaat gepaard met sociale isolatie, gevoelens van angst, depressie en onzekerheid. Dankzij de verschillende hooroplossingen die worden aangeboden kan een slechthorende naar tevredenheid horen.

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante