WW-uitkering

 

Als u werknemer bent en geheel of gedeeltelijk werkloos wordt, heeft u mogelijk recht op een WW-uitkering. Hiervoor moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden WW

U heeft recht op een WW-uitkering als u:

  • bent verzekerd voor werkloosheid. Dit is meestal het geval als u werkzaam bent als werknemer en de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt;
  • 5 uur of meer van uw arbeidsuren per week verliest en geen recht hebt op loon over die uren;
  • direct beschikbaar bent voor betaald werk;
  • minimaal 26 weken heeft gewerkt in de 36 weken voordat u werkloos werd (wekeneis). Weken waarin u als zelfstandige heeft gewerkt en weken die al zijn meegeteld voor een eerdere uitkering, tellen niet mee.
  • niet door eigen schuld werkloos bent geworden. Als u zelf ontslag neemt, heeft u alleen in uitzonderingssituaties recht op een WW-uitkering.

Duur WW-uikering

U heeft 3 maanden of langer recht op een WW-uitkering. Hoelang uw WW-uitkering precies duurt, hangt af van uw totale arbeidsverleden en het moment waarop u werkloos bent geworden. Sinds 1 januari 2016 gaat de maximale duur van de WW-uitkering stap voor stap terug van maximaal 38 maanden naar 24 maanden in 2019. Vanaf 1 april 2019 hebt u recht op 2 jaar WW-uitkering.

Voor de berekening van de duur van uw WW-uitkering kijkt het UWV naar uw arbeidsverleden. Daarbij tellen soms ook de jaren mee waarin u niet heeft gewerkt. Bijvoorbeeld de jaren waarin u zorgde voor een jong kind of mantelzorg heeft verleend.

Voor ieder jaar arbeidsverleden heeft u recht op een maand WW. Maar: heeft u meer dan 10 jaar arbeidsverleden? Dan wordt de duur van de WW-uitkering op een andere manier berekend.

Hoogte uitkering

Uw loon van de periode van 12 maanden voordat u werkloos werd, bepaalt de hoogte van uw WW-uitkering. In de eerste 2 maanden is uw uitkering 75% van dat loon. De volgende maanden ontvangt u 70%.

Bij de berekening van uw WW-uitkering gebruikt UWV een aantal uitgangspunten. De WW-uitkering is:
  • niet gekoppeld aan het inkomen van uw partner of van andere gezinsleden;
  • niet afhankelijk van uw eigen vermogen;
  • gebonden aan een maximum: het maximumdagloon.

Aanvragen WW-uitkering

Op de website van UWV kunt u zich inschrijven als werkzoekende en een WW-uitkering aanvragen. U kunt ook een WW-uitkering aanvragen bij een vestiging van UWV in de buurt. UWV neemt binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag.

Toeslag

Als u een uitkering krijgt van UWV, kunt u een toeslag aanvragen. Dit kan alleen als uw inkomen lager is dan het sociaal minimum. Heeft u een uitkering op grond van een vrijwillige verzekering of een bijstandsuitkering? Dan heeft u geen recht op een toeslag op uw uitkering.
 
Bron: Rijksoverheid

 

Vind zorg, hulp en informatie

 

Gevolgen miljoenennota 2020 voor zorg en welzijn

De Miljoenennota en Rijksbegroting worden op Prinsjesdag (dinsdag 17 september 2019) weer bekend gemaakt.

Lees hier wat de gevolgen van de Miljoenennota 2020 zijn voor zorg en welzijn

Wonen, zorg &  leven

Uw eigen appartement in een kleinschalig, sfeervol pand. Alle benodigde zorg 24 uur per dag binnen handbereik. Veel persoonlijke aandacht voor uw welzijn. 15 locaties in Nederland.

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante