WW-uitkering

Als u als werknemer uw baan verliest, kunt u onder voorwaarden een WW-uitkering krijgen. Zo nodig kan de uitkering worden aangevuld tot het sociaal minimum.

Voorwaarden WW-uitkering

U komt in aanmerking voor een WW-uitkering als u:

  • bent verzekerd voor werkloosheid. Dit is meestal het geval als u werkt als werknemer en de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt;
  • 5 uur of meer van uw arbeidsuren per week verliest en geen recht hebt op loon over die uren;
  • direct beschikbaar bent voor betaald werk;
  • in minimaal 26 weken heeft gewerkt in de 36 weken voordat u werkloos werd (wekeneis).
  • niet door eigen schuld werkloos bent geworden. Als u zelf ontslag neemt, heeft u alleen in uitzonderingssituaties recht op een WW-uitkering.

Aanvragen WW-uitkering

Op de website van UWV kunt u zich inschrijven als werkzoekende en een WW-uitkering aanvragen. U kunt ook een WW-uitkering aanvragen bij een vestiging van UWV in de buurt. UWV neemt binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag.

Hoogte en duur WW-uitkering

De hoogte van de WW-uitkering is afhankelijk van uw laatstverdiende loon. U hebt minimaal 3 en maximaal 38 maanden recht op een WW-uitkering als u uw baan verliest. De precieze duur van de WW-uitkering is afhankelijk van het aantal jaren dat u hebt gewerkt.

Kabinetsplannen aanpassing WW

Het kabinet wil de regels voor de WW gaan aanpassen. De nieuwe regels gelden alleen voor nieuwe gevallen. Overzicht aanpassing WW

Aanvullende uitkering via Toeslagenwet

Is de WW-uitkering niet hoog genoeg om uzelf of uw gezin te onderhouden? Dan kunt u een beroep doen op de Toeslagenwet. Deze wet vult uw uitkering dan aan tot het sociaal minimum. Hoe hoog dit bedrag is, hangt af van uw leeftijd en leefsituatie.

Ziek worden en WW-uitkering

Als u minder dan 13 weken ziek bent, loopt uw WW-uitkering door. Na 13 weken ontvangt u mogelijk een Ziektewetuitkering. Als u ziek wordt, meldt u dit bij de uitkeringsinstantie UWV. U doet dit op uw 1e ziektedag.

U kunt zich op de website van het UWV beter melden. Als u zich niet beter meldt, kan dat gevolgen hebben voor uw WW-uitkering.

Ga voor meer informatie en voor het aanvragen van een WW-uitkering naar de website van het UWV

 

Bron: Rijksoverheid

 

 

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante