Wetwijzer

Met ingang van 1 januari 2015 is de zorg in Nederland veranderd. De Wet langdurige zorg (Wlz) heeft de AWBZ vervangen. Gemeenten en zorgverzekeraars hebben meer taken gekregen. Hieronder vind je een overzicht van (nieuwe) wet- en regelgevingen die bij kunnen dragen aan het organiseren van zorg & hulp.

Wetgeving Zorg & Welzijn

Een overzicht van uiteenlopende (nieuwe) wet- en regelgevingen op het gebied van zorg & welzijn.
 

Wet maatschappelijke ondersteuning

De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt de zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen en gehandicapten.

Zorgverzekeringswet

Verpleging en verzorging thuis is opgenomen in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze zorg heet wijkverpleging.

Jeugdwet 2015

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor bijna alle zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren.

 Persoonsgebondenbudget

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee u zelf uw zorg kunt regelen.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Vanaf 2015 hebben alle cliënten, van jong tot oud, wettelijk recht op gratis en onafhankelijke ondersteuning.

Patiënten- en cliëntenrecht

Krijgt u zorg, bijvoorbeeld in een ziekenhuis, dan heeft u recht op duidelijke informatie en inzage in uw medisch dossier.

 

Wetgeving Werk & Inkomen

Een overzicht van uiteenlopende (nieuwe) wet- en regelgevingen op het gebied van werk & inkomen.

Wet werk en zekerheid (Wwz)

De Wet werk en zekerheid wijzigt maatregelen op 3 terreinen. Het flexrecht; het ontslagrecht; de werkloosheidswet  (WW).

Participatiewet

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet.

 

Werkloosheid Wet (WW)

Als u als werknemer uw baan verliest, kunt u onder voorwaarden een WW-uitkering krijgen. Zo nodig kan de uitkering worden aangevuld tot het sociaal minimum.

Ziektewet UWV (vangnet)

De Ziektewet is bedoeld voor werknemers die geen werkgever (meer) hebben, zoals sommige uitzendkrachten.

Wia

Kunt u na 2 jaar ziekte nog steeds niet, of minder, werken? En werkte u voor een werkgever toen u ziek werd? Dan kunt u een WIA-uitkering krijgen.

Wajong

Vanaf 2015 is Wajong er voor mensen die voor hun 18e of tijdens een studie een ziekte of handicap hebben gekregen.

Financiele regelingen

Een chronische ziekte kan ook gevolgen hebben voor uw financiële situatie en bovendien kunnen de kosten in verband met uw ziekte of van uw naaste behoorlijk oplopen. Dit kunnen kosten zijn voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassing en voorzieningen. Er zijn uiteenlopende financiele regelingen die bij kunnen dragen om deze kosten te compenseren dan wel om in tegemoet te komen. Lees meer

Vind zorg, hulp en informatie

 

Gevolgen miljoenennota 2020 voor zorg en welzijn

De Miljoenennota en Rijksbegroting worden op Prinsjesdag (dinsdag 17 september 2019) weer bekend gemaakt.

Lees hier wat de gevolgen van de Miljoenennota 2020 zijn voor zorg en welzijn

Wonen, zorg &  leven

Uw eigen appartement in een kleinschalig, sfeervol pand. Alle benodigde zorg 24 uur per dag binnen handbereik. Veel persoonlijke aandacht voor uw welzijn. 15 locaties in Nederland.

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante