Wetwijzer

Met ingang van 1 januari 2015 is de zorg in Nederland veranderd. De Wet langdurige zorg (Wlz) heeft de AWBZ vervangen. Gemeenten en zorgverzekeraars hebben meer taken gekregen. Hieronder vind je een overzicht van (nieuwe) wet- en regelgevingen die bij kunnen dragen aan het organiseren van zorg & hulp.

Wetgeving Zorg & Welzijn

Een overzicht van uiteenlopende (nieuwe) wet- en regelgevingen op het gebied van zorg & welzijn.
 

Wet maatschappelijke ondersteuning

De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt de zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen en gehandicapten.

Zorgverzekeringswet

Verpleging en verzorging thuis is opgenomen in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze zorg heet wijkverpleging.

Jeugdwet 2015

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor bijna alle zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren.

 Persoonsgebondenbudget

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee u zelf uw zorg kunt regelen.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Vanaf 2015 hebben alle cliënten, van jong tot oud, wettelijk recht op gratis en onafhankelijke ondersteuning.

Patiënten- en cliëntenrecht

Krijgt u zorg, bijvoorbeeld in een ziekenhuis, dan heeft u recht op duidelijke informatie en inzage in uw medisch dossier.

 

Wetgeving Werk & Inkomen

Een overzicht van uiteenlopende (nieuwe) wet- en regelgevingen op het gebied van werk & inkomen.

Wet werk en zekerheid (Wwz)

De Wet werk en zekerheid wijzigt maatregelen op 3 terreinen. Het flexrecht; het ontslagrecht; de werkloosheidswet  (WW).

Participatiewet

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet.

 

Werkloosheid Wet (WW)

Als u als werknemer uw baan verliest, kunt u onder voorwaarden een WW-uitkering krijgen. Zo nodig kan de uitkering worden aangevuld tot het sociaal minimum.

Ziektewet UWV (vangnet)

De Ziektewet is bedoeld voor werknemers die geen werkgever (meer) hebben, zoals sommige uitzendkrachten.

Wia

Kunt u na 2 jaar ziekte nog steeds niet, of minder, werken? En werkte u voor een werkgever toen u ziek werd? Dan kunt u een WIA-uitkering krijgen.

Wajong

Vanaf 2015 is Wajong er voor mensen die voor hun 18e of tijdens een studie een ziekte of handicap hebben gekregen.

Financiele regelingen

Een chronische ziekte kan ook gevolgen hebben voor uw financiële situatie en bovendien kunnen de kosten in verband met uw ziekte of van uw naaste behoorlijk oplopen. Dit kunnen kosten zijn voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassing en voorzieningen. Er zijn uiteenlopende financiele regelingen die bij kunnen dragen om deze kosten te compenseren dan wel om in tegemoet te komen. Lees meer

PartnersHandicare Trapliften              

Vind zorg, hulp en informatieVeel bezochte onderwerpen

Wetgeving zorg
Zorgvakanties
Particuliere woonzorg
Hulpmiddelen

Wijzer per aandoening

Zorgthuis of in een instelling 
Regelingen voor mantelzorgers
Re-integratie
Jobcoach

Wat zijn de laatste hooroplossingen

Als het hoorvermogen achteruit gaat dan verloopt het horen minder goed en is er meer luisterinspanning nodig. Het slecht kunnen horen gaat gepaard met sociale isolatie, gevoelens van angst, depressie en onzekerheid. Dankzij de verschillende hooroplossingen die worden aangeboden kan een slechthorende naar tevredenheid horen.

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante