eHealth

eHealth wordt steeds belangrijker in de zorg. In alle deelsectoren - die zich richten op gezondheid, zorg en welzijn - worden ICT en Internet steeds meer actief ingezet.

De Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (RVZ) hanteert de volgende definitie: eHealth is het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën, en met name internettechnologie, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren’.

Binnen eHealth ligt een breed terrein van toepassingen:

  • Telemonitoring: bewaken en meten van de gezondheidssituatie van de patiënt;
  • Telebehandeling: behandeling op afstand;
  • e-Consult tussen patiënt en professional: elektronisch per e-mail consulteren van een arts door een patiënt (e-therapie en e-diagnose zijn specifieke vormen van het e-consult);
  • e-Consult tussen professionals onderling (teleconsultatie): intercollegiaal consult via internet;
  • Elektronische dossiervorming: het uitwisselen van gegevens over, voor en door de patiënt;
  • Statistische procescontrole: monitoren van zorgprocessen om vroegtijdig bij te kunnen sturen;
  • Zelfdiagnose door patiënten: zelfdiagnose middels informatie op het internet;
  • e-Buy: aanschaf van bijvoorbeeld geneesmiddelen of hulpmiddelen, thuistest en andere gezondheidsproducten via internet.

PartnersHandicare Trapliften              

Vind zorg, hulp en informatieVeel bezochte onderwerpen

Wetgeving zorg
Zorgvakanties
Particuliere woonzorg
Hulpmiddelen

Wijzer per aandoening

Zorgthuis of in een instelling 
Regelingen voor mantelzorgers
Re-integratie
Jobcoach

Wat zijn de laatste hooroplossingen

Als het hoorvermogen achteruit gaat dan verloopt het horen minder goed en is er meer luisterinspanning nodig. Het slecht kunnen horen gaat gepaard met sociale isolatie, gevoelens van angst, depressie en onzekerheid. Dankzij de verschillende hooroplossingen die worden aangeboden kan een slechthorende naar tevredenheid horen.

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante