eHealth

eHealth wordt steeds belangrijker in de zorg. In alle deelsectoren - die zich richten op gezondheid, zorg en welzijn - worden ICT en Internet steeds meer actief ingezet.

De Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (RVZ) hanteert de volgende definitie: eHealth is het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën, en met name internettechnologie, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren’.

Binnen eHealth ligt een breed terrein van toepassingen:

  • Telemonitoring: bewaken en meten van de gezondheidssituatie van de patiënt;
  • Telebehandeling: behandeling op afstand;
  • e-Consult tussen patiënt en professional: elektronisch per e-mail consulteren van een arts door een patiënt (e-therapie en e-diagnose zijn specifieke vormen van het e-consult);
  • e-Consult tussen professionals onderling (teleconsultatie): intercollegiaal consult via internet;
  • Elektronische dossiervorming: het uitwisselen van gegevens over, voor en door de patiënt;
  • Statistische procescontrole: monitoren van zorgprocessen om vroegtijdig bij te kunnen sturen;
  • Zelfdiagnose door patiënten: zelfdiagnose middels informatie op het internet;
  • e-Buy: aanschaf van bijvoorbeeld geneesmiddelen of hulpmiddelen, thuistest en andere gezondheidsproducten via internet.

Vind zorg, hulp en informatie

 

Gevolgen miljoenennota 2020 voor zorg en welzijn

De Miljoenennota en Rijksbegroting worden op Prinsjesdag (dinsdag 17 september 2019) weer bekend gemaakt.

Lees hier wat de gevolgen van de Miljoenennota 2020 zijn voor zorg en welzijn

Wonen, zorg &  leven

Uw eigen appartement in een kleinschalig, sfeervol pand. Alle benodigde zorg 24 uur per dag binnen handbereik. Veel persoonlijke aandacht voor uw welzijn. 15 locaties in Nederland.

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante