Klachten over de zorg

Als u niet tevreden bent over de zorg of ondersteuning die u ontvangt, kunt u een klacht indienen. Er zijn verschillende manieren om dit te doen. 

Klacht via zorgverlener

Als u een klacht heeft bespreek deze dan eerst met uw zorgverlener zelf. Misschien is er sprake van een misverstand. Een gesprek kan het probleem oplossen.

Klacht via klachtenfunctionaris

Is uw klacht na een gesprek met de zorgverlener niet opgelost? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan een klachtenfunctionaris of vertrouwenspersoon. De meeste zorgverleners en elke zorginstelling heeft een klachtenfunctionaris in dienst. Deze personen bemiddelen tussen u en de zorgverlener.

Klacht via klachtencommissie

U kunt ook met uw klacht naar een klachtencommissie stappen. De commissie onderzoekt uw klacht en doet een uitspraak. Een zorginstelling kan op grond van de uitspraak eventueel maatregelen nemen. Een zorginstelling is niet verplicht de uitspraak van de klachtencommissie over te nemen.

Uw regionale Zorgbelangorganisatie kan u vertellen bij welke klachtencommissie u moet zijn.

De Wet klachtrecht cliënten zorg verplicht zorginstellingen een klachtenregeling te maken en een klachtencommissie in te stellen.

Klacht via beroepsvereniging

Soms kunt u met uw klacht terecht bij een beroepsvereniging. Met klachten over apotheken kunt bijvoorbeeld terecht bij de Klachtencommissie Openbare Apotheek.

Klacht via Geschillencommissie Zorginstellingen

Heeft u schade opgelopen door een behandeling of bent u onvoldoende geholpen in bijvoorbeeld het ziekenhuis? Dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Zorginstellingen. Dit kan alleen als de zorginstelling is aangesloten bij de commissie. De uitspraak van de geschillencommissie is bindend. De partijen zijn verplicht zich aan de uitspraak te houden.

Er is ook een geschillencommissie voor verpleeghuizen, verzorgingshuizen en de thuiszorg.

Klacht via Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

Met een klacht over een zorgverlener of arts kunt u ook naar het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Bijvoorbeeld als de arts een verkeerde of te late diagnose heeft gesteld. Het Tuchtcollege doet een bindende uitspraak en bepaalt of de zorgverlener zijn beroep nog mag uitoefenen. De zorgverlener moet zich aan de uitspraak houden.

Klacht via Inspectie voor de Gezondheidszorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) lost uw persoonlijke klacht niet voor u op. U kunt bij de IGZ wel melding doen van uw klacht. De IGZ gebruikt deze signalen bij haar toezicht op de zorg. Bij veel of ernstige signalen over een bepaalde zorgaanbieder grijpt de IGZ in. Bijvoorbeeld als de kwaliteit van een verpleeghuis in gevaar komt.

Nieuwe plannen klachtrecht zorg

Het kabinet wil de positie van patiënten en cliënten in de zorg verbeteren. Het wetsvoorstel Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) regelt onder andere:

  • regels voor de behandeling van klachten en geschillen in de zorg.

Het wetsvoorstel ligt ter behandeling in de Tweede Kamer. De wet treedt in werking na akkoord van het parlement.

 

Bron: Rijksoverheid

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Gratis nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen in de wereld van zorg & hulp?

Meld je aan voor de nieuwsbrief
 

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante