Medezeggenschap cliënten in de zorg

Als cliënt of patiënt van een zorginstelling kunt u meepraten over het beleid van uw instelling. Dit kan via de cliëntenraad.

Cliëntenraad zorginstelling

De cliëntenraad in een zorginstelling behartigt de gemeenschappelijke belangen van de patiënten en cliënten. In de cliëntenraad zitten cliënten, maar ook familieleden van cliënten. Het bestuur van een zorginstelling moet bij beslissingen rekening houden met het advies van de cliëntenraad.

Rechten Cliëntenraad

Om goed te kunnen functioneren heeft een cliëntenraad een aantal rechten. Dat zijn: 

 • Recht op informatie
  De zorginstelling moet de cliëntenraad alle informatie geven die deze voor zijn taak nodig heeft.
 • Recht op overleg
  De cliëntenraad overlegt regelmatig met de directie over het beleid van de instelling.
 • Recht om te adviseren
  De cliëntenraad mag gevraagd en ongevraagd de directie adviseren.
 • Recht van enquête
  Vindt de cliëntenraad dat er sprake is van wanbeleid? Dan kan hij de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam vragen dit te onderzoeken.
 • Bindende voordracht bestuurslid
  De cliëntenraad kan invloed uitoefenen op de samenstelling van het bestuur of de Raad van Toezicht. Hij mag ten minste 1 persoon voordragen ter benoeming als lid van de Raad van Toezicht.

Zorginstellingen met verplichte cliëntenraad

Instellingen voor gezondheidszorg, maatschappelijke zorg of verslavingszorg moeten een cliëntenraad hebben. Dit geldt bijvoorbeeld voor:

 • algemene ziekenhuizen;
 • psychiatrische ziekenhuizen;
 • instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ);
 • instellingen voor mensen met een lichamelijke en verstandelijk beperking;
 • verzorgingshuizen en verpleeghuizen;
 • andere instellingen die een AWBZ-erkenning hebben.

Nieuwe plannen voor patiënten en cliënten in zorginstellingen

Medezeggenschap van cliënten in de zorg is op dit moment geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). De Rijksoverheid werkt aan een nieuw wetsvoorstel dat medezeggenschap in de zorg regelt.

Informatie en advies aanvragen over cliëntenraad en medezeggenschap

Wilt u als lid van een cliëntenraad advies over medezeggenschap en belangenbehartiging? Neem dan contact op met LOC, de landelijke cliëntenorganisatie.  of met LSR, steunpunt en koepelorganisatie voor clientenraden in de gehandicapten- en curatieve sector. Ook cliënten van een zorginstelling kunnen hier terecht voor informatie en advies zorgverlening en patiëntenrechten.

Bron: Rijksoverheid

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Gratis nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen in de wereld van zorg & hulp?

Meld je aan voor de nieuwsbrief
 

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante