Rechten in de zorg

U heeft een aantal rechten als u zorg ontvangt bijvoorbeeld het recht op informatie. Ook mag een zorgverlener of arts u niet behandelen zonder uw toestemming. De wetgeving over patiëntenrechten gaat veranderen.

Recht op informatie over gezondheid en behandeling

Als patiënt heeft u recht op duidelijke informatie. U kunt pas een weloverwogen beslissing nemen als de arts u informeert over bijvoorbeeld:

  • de behandelingen die nodig zijn en de eventuele risico’s;
  • de mogelijke andere oplossingen voor uw gezondheidsprobleem.

Kinderen onder de 12 jaar mogen geen eigen beslissing nemen over een behandeling. De arts informeert dan de wettelijke vertegenwoordigers. Dit zijn meestal de ouders/verzorgers, een gemachtigde of een mentor. Vanaf 12 krijgen zowel patiënt als ouders/verzorgers informatie over behandeling. Vanaf 16 jaar krijgen patiënten de informatie van de arts zelf.

Toestemming patiënt voor behandeling

Een hulpverlener mag u alleen behandelen als u daarvoor toestemming geeft. Behalve als het om een noodsituatie gaat en de hulpverlener niet op de hoogte is van uw wensen.

Of kinderen zelf mogen beslissen over de behandeling hangt af van hun leeftijd.

Uw rechten zijn vastgelegd in Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze wet gaat in de toekomst veranderen.

Medisch dossier en privacy

Medische hulpverleners zijn verplicht een medisch dossier bij te houden met al uw gegevens. Bijvoorbeeld over uw ziekte, de behandeling en de bevindingen van verschillende zorgverleners.

Een aantal van uw gegevens gaat naar uw zorgverzekeraar of naar het CAK. Dit is nodig om te kunnen vaststellen of u een vergoeding krijgt.

Zorgverleners moeten zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens. Dit is vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) houdt hier toezicht op.

Patiëntenrechten bij zorg in buitenland

Op 25 oktober 2013 is de Europese richtlijn over patiëntenrechten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg opgenomen in de Nederlandse wetgeving. Dit betekent:

  • Erkenning van recepten
    Recepten die zijn uitgegeven in Nederland worden ook in andere Europese lidstaten erkend. Op alle recepten moeten de contactgegevens staan van degene die het recept heeft uitgeschreven. Ook moet bijvoorbeeld de geboortedatum van de patiënt op alle recepten staan. Het doel is recepten Europees meer hetzelfde en beter begrijpbaar te maken. En misbruik en risico’s door verkeerd gebruik tegen te gaan.
  • Informatie over recht op gezondheidszorg
    Patiënten kunnen informatie opvragen over de rechten op gezondheidszorg in EU-landen. Patiënten kunnen met vragen terecht bij een nationaal contactpunt voor grensoverschrijdende zorg.

Bron: Rijksoverheid

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Gratis nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen in de wereld van zorg & hulp?

Meld je aan voor de nieuwsbrief
 

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante