Seniorenwoningen

Tot 2021 moeten er jaarlijks 44.000 geschikte woningen voor senioren bijkomen. Vanwege de economische crisis is er minder nieuwbouw. Daarom moeten vooral bestaande woningen worden aangepast, zodat ze geschikt zijn voor ouderen.

Woningen aanpassen door woningcorporaties

Het kabinet wil dat gemeenten en woningcorporaties samenwerken bij de huisvesting van ouderen. Gemeenten moeten de vraag van senioren in kaart brengen. En kijken of er mogelijkheden zijn om aan de vraag te voldoen. Zo kunnen gemeenten met woningcorporaties afspreken om woningen te verbouwen, zodat ze geschikt worden voor ouderen.

Huurverhoging en huurtoeslag

Past een verhuurder een woning aan voor mensen met een beperking dan mag de huur worden verhoogd. Senioren en mensen met een beperking die in een aangepaste woning wonen, kunnen via Belastingdienst/Toeslagen meer huurtoeslag krijgen.

Woning aanpassen door eigenaren

Veel senioren willen zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Ouderen kunnen hun eigen woning op tijd comfortabel en veilig maken. Zo kunnen zij zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Bijvoorbeeld door:

  • de drempels te verwijderen;
  • een toilet te plaatsen op de slaapkamerverdieping;
  • technologische toepassingen, zoals een traplift of alarmsysteem.

Meer tips staan in de brochures Uw woning op maat, voor nu & altijd en Wat kunt u doen om uw woning toekomstbestendig te maken?

Vergoeding voor aanpassingen aan de woning en hulp aan huis

Senioren die thuis willen blijven wonen maar zorg nodig hebben, kunnen hulp krijgen van de overheid. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt bijvoorbeeld dat mensen met een beperking hulp krijgen bij het huishouden. Ook kunnen aanpassingen in de woning, zoals een traplift of een verhoogd toilet, worden vergoed.

Mensen die zwaardere zorg nodig hebben, kunnen gebruik maken van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het is mogelijk om thuis te blijven wonen als u een indicatie heeft voor verblijf in een AWBZ-instelling.

Gelijke behandeling bij handicap of chronische ziekte

Verhuurders of verkopers mogen iemand geen woonruimte weigeren omdat hij een handicap of chronische ziekte heeft. Dit staat in de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz). Bovendien hebben bewoners recht op aanpassingen die om een handicap of ziekte nodig zijn. Zo moeten zij bijvoorbeeld toestemming krijgen om een scootmobiel in het portiek te parkeren.

Wordt u gediscrimineerd op grond van uw beperking of ziekte? Dan kunt u een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens.

Verdeling woningen in een gemeente

Het is niet altijd makkelijk voor senioren om een geschikte woning te vinden. Daarom kunnen gemeenten beslissen dat bepaalde woonruimten alleen bedoeld zijn voor een bepaalde groep woningzoekenden. Om in zo’n woning te mogen wonen heeft u dan een huisvestingsvergunning nodig.

Voor senioren geschikte woningen worden maar voor ongeveer de helft bewoond door 55-plussers. Dit blijkt uit de Monitor Investeren voor de Toekomst 2012. Via woonruimteverdeling is hierin verbetering te brengen.

Leegstaande ruimtes bij zorginstellingen gebruiken

Er wordt steeds meer zorg aan huis verleend. Hierdoor krijgen zorginstellingen meer leegstaande ruimten. Die kunnen zij verhuren aan mensen die zorg aan huis willen. Mensen betalen dan zelf hun eigen woonlasten (huur) en kunnen zorg krijgen vanuit de instelling.

Regels bouw mantelzorgwoning versoepeld

De regels voor het bouwen van een mantelzorgwoning zijn versoepeld. U hoeft sinds 1 november 2014 geen vergunning meer aan te vragen voor de bouw of aanbouw van een mantelzorgwoning op uw eigen erf.

Is er geen sprake van mantelzorg, dan moet u alsnog een vergunning aanvragen. Deze procedure is verkort naar 8 weken. Woont u in een rijksbeschermd stadsgezicht of is uw pand een monument? Dan heeft u meestal wel een omgevingsvergunning nodig voor de bouw van een mantelzorgwoning.

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Gratis nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen in de wereld van zorg & hulp?

Meld je aan voor de nieuwsbrief
 

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante