Testament en uitvaartwensen vastleggen

U kunt bepalen wat er met uw nalatenschap gebeurt na overlijden. Dit doet u in een testament. Ook wensen voor uw uitvaart kunt u vastleggen. Het is mogelijk een uitvaartverzekering af te sluiten, zodat nabestaanden de kosten voor uw begrafenis niet hoeven te betalen. U bent wettelijk niet verplicht deze acties te ondernemen.

Testament maken

Iedereen die 16 jaar of ouder is, kan een testament opstellen. Dit kan alleen bij een notaris. Een testament door iemand zelf gemaakt, is in Nederland niet rechtsgeldig. 

Testament regelen als u samenwoont

Als u ongehuwd of zonder geregistreerd partnerschap samenwoont, erft u volgens de wet niet van elkaar. Wilt u dit wel, dan kunt u dit regelen door een testament op te stellen. 

Zorg voor kinderen vastleggen in testament

Ook kunt u in een testament regelen wie er voor de kinderen zorgt als beide ouders overlijden. Ouders kunnen in het testament 1 of 2 personen aanwijzen als voogd. Bij overlijden van de ouders krijgt die persoon het gezag en daarmee de verantwoordelijkheid voor de kinderen. Hiervoor moet hij of zij eerst een bereidverklaring tekenen op de griffie van de rechtbank.

Partner of kinderen onterven

U kunt uw echtgenoot en uw kinderen in een testament onterven. Wel hebben kinderen altijd recht op een bepaald deel van de erfenis van hun ouders. Dat deel is de legitieme portie waarop het kind altijd recht heeft.

Verklaring wensen uitvaart

U mag grotendeels zelf bepalen hoe u uw eigen afscheid regelt. Uw wensen voor uw uitvaart kunt u vastleggen in een verklaring. Deze kunt u zelf opstellen of bij een notaris laten maken. 

Uitvaartverzekering

Het is niet verplicht om een uitvaartverzekering af te sluiten. Bent u niet verzekerd, dan moeten uw nabestaanden de uitvaart betalen. Als er geen nabestaanden zijn, neemt de burgemeester de zorg hiervoor op zich. De gemeente betaalt uw begrafenis of crematie dan, maar kan de kosten op uw erfenis verhalen. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw gemeente.

Bron: Rijksoverheid

 

PartnersHandicare Trapliften              

Vind zorg, hulp en informatieVeel bezochte onderwerpen

Wetgeving zorg
Zorgvakanties
Particuliere woonzorg
Hulpmiddelen

Wijzer per aandoening

Zorgthuis of in een instelling 
Regelingen voor mantelzorgers
Re-integratie
Jobcoach

Wat zijn de laatste hooroplossingen

Als het hoorvermogen achteruit gaat dan verloopt het horen minder goed en is er meer luisterinspanning nodig. Het slecht kunnen horen gaat gepaard met sociale isolatie, gevoelens van angst, depressie en onzekerheid. Dankzij de verschillende hooroplossingen die worden aangeboden kan een slechthorende naar tevredenheid horen.

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante